Konferencja „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy”

konferencja2019.jpg

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na trzecią już konferencję „Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy” organizowaną przez Katedrę i Zakład Fizjologii GUMed przy współudziale SKN „Fizjologia Płodności”, która odbędzie się 6 kwietnia 2019 roku w Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak co roku konferencja odbywa się pod auspicjami JM Rektora GUMedu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.
Konferencja ma charakter edukacyjno – informacyjny, a głównym celem organizatorów jest powrót do podstaw fizjologii rozrodu, umiejętnego odczytywania obrazu biowskaźników płodności, do zrozumienia mechanizmów regulujących procesy oogenezy, spermatogenezy, owulacji, zaplemnienia, zapłodnienia, zagnieżdżenia i przebiegu ciąży, aby jeszcze skuteczniej diagnozować i leczyć niepłodność.
W myśl zasady leczenia chorób przewlekłych, złożonych ze względu na etiologię i patogenezę, także niepłodność, należy leczyć w zespołach interdyscyplinarnych, z udziałem wielu specjalistów medycyny i ochrony zdrowia. Niezmiernie ważne jest uwzględnienie konieczności zmiany stylu życia i diety oraz odnoszenie procesu diagnostyczno – terapeutycznego do indywidualnego cyklu miesiączkowego kobiety. Dlatego, obecny program konferencji, podobnie jak poprzednie, będzie pewnego rodzaju przekrojem wiedzy dotyczącej procesów rozrodu, przeprowadzeniem od podstaw fizjologicznych do klinicznych implikacji działania niekorzystnych czynników endo- i egzogennych na procesy rozrodcze. 
W interdyscyplinarnym modelu  leczenia  niepłodności  oprócz dotychczas omawianych zagadnień pragniemy w tym roku zwrócić szczególną Państwa uwagę na zaburzenia płodności męskiej, na genetyczne podłoże niepłodności pary oraz wpływ trombofilii i zakażeń na niepowodzenia rozrodu. Nie zabraknie też omówienia wpływu deprywacji rytmów biologicznych, w szczególności snu na zaburzenia cyklu miesięcznego i obniżenie płodności, a także nowych osiągnięć diagnostyki ultrasonograficznej w zespole PCO.
Mamy nadzieję, że poruszane zagadnienia zainteresują Państwa, a obecność znakomitych specjalistów z całej Polski i przyjazna atmosfera sprawią, że będzie to czas pełen naukowych i twórczych pomysłów, jak organizować interdyscyplinarne zespoły terapii niepłodności w oparciu o niezastąpione źródło informacji, jaki niesie ze sobą obraz kobiecego cyklu.
Czekamy na Państwa, do zobaczenia 06.04.2019 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Więcej informacji na temat konferencji oraz jej poprzednich edycji znajdą Państwo na stronie:
https://nieplodnoscinterdyscyplinarnie.gumed.edu.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *