Konferencja p.t. „Przebieg ciąży a zdrowie matki – uwarunkowania medyczne i prawne”

przebieg-ciazy.png

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji „Przebieg ciąży a zdrowie matki – uwarunkowania medyczne i prawne”, która odbędzie się 18 listopada 2017 r. w Warszawie, w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin, przy ul. Marii Grzegorzewskiej 10. Wydarzenie organizuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin. Patronat honorowy nad konferencją objęli  Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki. Do komitetu honorowego konferencji dołączył Pan Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia. Konferencja skierowana jest do lekarzy, położnych oraz innych osób zajmujących się zawodowo pracą z kobietami ciężarnymi, a także szeroko rozumianą tematyką rodziny i ochroną kobiet oraz dzieci. 
Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracji na konferencję można dokonać poprzez stronę internetową: http://zdrowiematki.ordoiuris.pl/

Poniżej znajduje się program konferencji:

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników
9.30 – 10.00 Otwarcie konferencji – słowo wstępne:
prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin,
prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski, Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

10.00 – 11.20 Panel I: Rodzina i ciąża z perspektywy medycznej
10.00 – 10.20 prof. dr hab. n. med. Marian Gabryś, Zdrowie kobiety – matki i dziecka – aspekt medyczny
10.20 – 10.40 dr Katarzyna Jankowska, Zdrowie mężczyzny – ojca i dziecka w aspekcie medycznym
10.40 – 11.00 lek. Wojciech Kowalski, Choroby i zaburzenia psychiczne u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym
11.00 – 11.20 dr Jennifer Castaneda, Diagnostyczne i etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej: wyzwania dla opieki medycznej nad kobietą w ciąży i rozwijającym się płodem
11.20 – 11.40 Dyskusja

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.20 Panel II: Wartość macierzyństwa w prawno-etycznym zwierciadle
12.00 – 12.20 dr Teresa Stankiewicz, Etyka w chronieniu osoby
12.20 – 12.40 dr Iwona Wrześniewska-Wal, Obowiązek należytej staranności lekarza wobec dziecka poczętego na przykładzie orzeczeń sądów lekarskich
12.40 – 13.00 dr Tymoteusz Zych, Prawne gwarancje ochrony życia i zdrowia kobiety w okresie ciąży w Polsce na tle porównawczym
13.00 – 13.20 dr Marcin Olszówka, Konstytucyjna wartość macierzyństwa
13.20 – 13.40 Dyskusja

13.40 – 14.30 Lunch

14.30 – 15.30 Panel III: Kobieta w ciąży i jej dziecko w obliczu dylematów i wyzwań
14.30 – 14.50 dr Justyna Maciaszek, Macierzyństwo niepełnosprawnych intelektualnie mieszkanek domów pomocy społecznej – podstawowe aspekty ochrony matki i jej nienarodzonego dziecka
14.50 – 15.10 mgr Wioletta Jóźwiak-Majchrzak, Wsparcie matek w ciąży w trudnej sytuacji życiowej w Domu Samotnej Matki w Łodzi
15.10 – 15.30 dr Marek Kawa, Okna życia jako instytucje ochrony dziecka narodzonego i nienarodzonego. Niektóre aspekty funkcjonowania okien życia w Polsce
15.30 – 16.00 Dyskusja i panel podsumowujący konferencję

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *