Kontrowersje wokół szczepionki przeciwko wirusowi HPV

Szeroko zakrojona akcja szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi HPV (Human Papilloma Virus ), wdrożona w wielu krajach w ramach programów rządowych, miała na celu doprowadzenie do wyeliminowania zagrożenia występowania raka szyjki macicy. Pomimo tego, że niewątpliwie pewną tendencję do poprawy sytuacji można zauważyć, to pojawiły się jednocześnie doniesienia o możliwych powikłaniach będących następstwem zastosowania tego typu szczepienia. 

The European Medicines Agency rozpoczęło właśnie badania nad szczepionką HPV  (Human Papilloma Virus), aby ocenić bezpieczeństwo jej stosowania, a tym samym odpowiedzieć na pytanie, czy powikłania z racji jej użycia nie są poważniejsze od potencjalnych korzyści. Obecnie na całym świecie ze szczepień przeciwko HPV skorzystało ponad 72 mln ludzi i pomimo, że zdecydowana większość nie  odnotowała z tego tytułu uszczerbku na zdrowiu, to jednak pojawiła się także pewna charakterystyczna grupa młodych kobiet, u których powikłania można zaliczyć do grupy poważnych lub bardzo poważnych. Badania zostały zainicjowane przez Holendrów badających częstość pojawiania się następujących powikłań: kompleksowy zespół bólu regionalnego (CRPS – complex regional pain syndrome ), zespól bólowy o charakterze przewlekłym dotyczący kończyn  (chronic pain condition affecting the limbs ) oraz zespół posturalnej tachkardii ortostatycznej (POTS – postural orthostatic tachycardia syndrome) charakteryzujący się przyśpieszeniem czynności serca po wstaniu związany z uczuciem zawrotów głowy, zasłabnięciem , bólu głowy, bólu w klatce piersiowej i osłabienia. Badania prowadzone są przez różne ośrodki na świecie i stawiane są różne hipotezy dotyczące przyczyn tego problemu. M.in. w ostatnim raporcie związanym z badaniami nad CRPS i POTS, dr Martínez-Lavín wysuwa tezę, że przyczyną powikłań może być neuropatia małych włókien nerwowych.  Warto nadmienić, że w czerwcu 2013 japońskie ministerstwo zdrowia wycofało rekomendacje dla szczepień HPV  ze względu na możliwe powikłania związane z zespołem bólu przewlekłego i zaburzeń czucia.

Zainteresowanych tematem odsyłamy do ciekawego filmu dokumentalnego przygotowanego przez duńską telewizję i zatytułowanego „Zaszczepione dziewczęta” (https://www.youtube.com/watch?v=UX7NXLpEe7k)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *