Sympozjum „Prawo naturalne a prawo Boże”

sympozjum2018.pngW imieniu organizatorów, Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW oraz Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, chcielibyśmy zaprosić na sympozjum z okazji 20-lecia opublikowania Encykliki Fides et Ratio. Odbędzie się ono 6 października 2018 roku w Warszawie. Sympozjum będzie poświęcone problematyce relacji budowanych na prawdzie i miłości i zatytułowane „Prawo naturalne a prawo Boże”.  Inspiracją tematyki sympozjum były toczące się debaty dotyczące kształtu Konstytucji, a także troska o relacje społeczne, które winny być budowane na prawdzie i miłości, zwłaszcza w kontekście wychowania młodego pokolenia w poszanowaniu najważniejszych wartości ogólnoludzkich. Szczególnie serdecznie zapraszamy dziennikarzy, wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz tych wszystkich, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny oraz troska o budowanie cywilizacji miłości w relacjach międzyludzkich i w wychowaniu młodego pokolenia. Tutaj można pobrać program sympozjum Program_sympozjum.pdf.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *