VI Sympozjum Naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

vi konferencja

Zapraszamy na cykliczne VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki  – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny.”, które odbędzie się 4 grudnia 2016 r. (niedziela), tradycyjnie już na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Centrum Dydaktycznym, AULA A, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

Tematyka konferencji obejmuje dotychczas nie poruszane zagadnienia w ujęciu interdyscyplinarnym z zakresu: „Niepomyślnej diagnozy prenatalnej dla matki lub dziecka oraz całej rodziny”. Temat tym ważniejszy, że poruszany w płaszczyźnie medyczno- etyczno- prawnej z podkreśleniem potrzeby postawy  humanizmu wobec każdej, a zwłaszcza najsłabszej, istoty ludzkiej od chwili narodzin aż do naturalnej  śmierci. 

Zaproszeni eksperci przedstawią najnowsze osiągnięcia w zakresie diagnostyki, terapii oraz możliwość pomocy rodzicom i dziecku dotkniętemu ciężką chorobą w okresie przed narodzinami. W ubiegłym roku przedstawiono już część zagadnień dotyczących strat prokreacyjnych do 22 tygodnia ciąży. W uzupełnieniu planujemy omówić tematykę możliwych  interwencji in utero,  terapii genowej i immunoterapii. Poruszymy również zagadnienia paliatywnej opieki nad dziećmi nieuleczalnie chorymi już na sali porodowej i oddziale Intensywnej terapii noworodka. Zamierzamy pochylić się nad zagadnieniami ciężkiej choroby matki w ciąży, w tym nowotworów i stanów zagrażających również życiu dziecka jeszcze wewnątrzmacicznie. Klamrą zamykającą będzie panel dyskusyjny z udziałem osób zaangażowanych w pomoc i wsparcie dla wszystkich doświadczających tych bolesnych problemów.

W części warsztatowej pragniemy zaprezentować organizacje wspierające chore dzieci, rodziców oraz matki chore na nowotwory w ciąży. Zawsze istotnym elementem w tej części, są praktyczne wskazówki i przykłady możliwości wykorzystania obserwacji NPR w sytuacjach trudnych np. po poronieniu oraz u kobiet ciężko chorych. 

Naszym dodatkowym, już świątecznym upominkiem podczas konferencji będzie pierwszy reedytowany po 4 latach numer naukowego czasopisma „ Życie i Płodność”, które zawierać będzie wykłady z poprzednich konferencji i stanowić suplement naukowy do każdej kolejnej konferencji.  Będzie to owoc wspólnej inicjatywy PSNNPR oraz Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.

Dodatkowo oczekujemy na  udział Gości Specjalnych, o których zabiegamy a po potwierdzeniu ich uczestnictwa, będziemy informować na stronie internetowej o ich udziale.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji będzie można niebawem uzyskać na stronie Konferencji (http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/) oraz na bieżąco na stronach PSNNPR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *