VII konferencji naukowej z cyklu ‘Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego’ pt. „Zdrowie prokreacyjne mężczyzny. Profilaktyka oraz diagnostyka i terapia niepłodności męskiej”

konferencja2018.jpg

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny serdecznie zaprasza do udziału w VII konferencji naukowej z cyklu ‘Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego’ pt. „Zdrowie prokreacyjne mężczyzny. Profilaktyka oraz diagnostyka i terapia niepłodności męskiej”, która odbędzie się 25 lutego 2018 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Centrum Dydaktycznym (AULA  A), które znajduje się przy ul. Księcia Trojdena 2a

Tematyka konferencji obejmuje, dotychczas nieporuszane szeroko, zagadnienie zdrowia i płodności męskiej w ujęciu interdyscyplinarnym. Zaproszeni eksperci przedstawią najnowsze osiągnięcia w zakresie profilaktyki i troski o męską płodność od momentu życia in utero do senium, współczesne możliwości diagnostyki oraz terapii zaburzeń płodności męskiej. Zamierzamy pochylić się nad zagadnieniami męskiej płodności w kontekście zdrowia rodziny i społeczeństwa. Konferencję zakończy panel dyskusyjny, podczas którego spróbujemy zdefiniować: Co znaczy męskość?, Jaki jest stan zdrowia seksualnego Polaków?, a także omówić aspekty psychologiczne, duchowe i socjologiczne. 

Imprezy towarzyszące 

Konferencji jak co roku towarzyszyć będą warsztaty oraz stoiska organizacji promujących zdrowie prokreacyjne oraz stoiska sponsorów. Tematyka warsztatów dotyczyć będzie m.in. kształtowania się postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa, możliwości wspierania przez mężczyznę procesu leczenia niepłodności, gdy dotyczy ono żony i odwrotnie. W ramach konferencji wysłuchamy też świadectw pt. „MĘŻCZYŹNI MÓWIĄ O SOBIE – osobiste doświadczenia.

Organizatorzy:
Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, 
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny 
oraz 6 polskich organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny 
(NPR) i ekologiczną prokreację

Zgłoszenia i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *