Zaproszenie na konferencję pt. „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego”

Organizatorzy cyklu  konferencji pt. „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” mają przyjemność zaprosić do udziału w V sympozjum naukowym „Wczesne niepowodzenia prokreacji – etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym”, które odbędzie się 6 grudnia (niedziela) br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Przedmiot tegorocznych rozważań  – wczesne straty prokreacyjne – stanowi kontynuację dwóch poprzednich konferencji dotyczących zagadnienia obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. Narastający w polskim społeczeństwie problem niepowodzeń prokreacji zostanie przedstawiony w szerokim – medycznym, demograficznym i psychospołecznym ujęciu.
Ofertę konferencyjną wzbogacą warsztaty dot. powrotu płodności po poronieniu i pochówku dzieci nienarodzonych.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl


Będziemy wdzięczni za pomoc w rozpowszechnieniu informacji o Konferencji w jak najszerszym kręgu Państwa działalności i znajomości. 

Zapraszamy wszystkie osoby/Instytucje zainteresowane współpracą w ramach konferencji!


Komitet organizacyjny Konferencji
zdrowie.prokreacyjne@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *