Zmarł prof. dr hab. Michał Troszyński

troszynski.jpgZ przykrością zawiadamiamy, że dnia 13 lipca 2017 roku, w wieku 96 lat, zmarł prof. dr hab. Michał Troszyński, ginekolog i położnik, autor wielu publikacji, w tym podręcznika dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny. Poniżej zamieszczamy życiorys tej wybitnej postaci.

Profesor  Michał Troszyński, wybitny lekarz, nestor polskich ginekologów, urodził się 3 września 1921 r. w Czekanówku (pow. Brodnica, woj. pomorskie). W 1952 r. otrzymał dyplom lekarza medycyny Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1964 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Warszawie, a w 1971 r. tytuł doktora habilitowanego. W 1989 r. został profesorem zwyczajnym. W okresie 1952-1956 odbył staż na etacie starszego asystenta w Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Od 1956 do 1975 r. był zatrudniony w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie. W 1975 r. zorganizował Klinikę Położnictwa i Perinatologii oraz Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka, będąc I zastępcą dyrektora ds. medycyny rozrodczości. W latach 1979-1991 był przewodniczącym Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii. W czasie swojej kadencji wprowadził system trójstopniowej selektywnej opieki nad matką i dzieckiem, a także obowiązek szczegółowej analizy przyczyn zgonów matek oraz noworodków. Zapoczątkował obowiązkowe szkolenia położników i ginekologów w zakresie ciąży wysokiego ryzyka. Po przejściu na emeryturę w 1991 r. rozpoczął pracę jako konsultant w Klinice Położnictwa i Ginekologii. Od 1998 r. kierował Pracownią Analiz Zdrowia Prokreacyjnego w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka. Dorobek naukowy prof. Michała Troszyńskiego obejmuje ponad 200 prac opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym. Od 1952 r. prof. Michał Troszyński był członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, od 2000 r. – członkiem honorowym. Od 1992 do 1999 r. był członkiem Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka. W latach 1993-2002 przewodniczył Krajowemu Zespołowi Naturalnego Planowania Rodziny, powołanemu przez ministra zdrowia. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *