Konferencja z cyklu : „ Profilaktyka Zdrowia prokreacyjnego”

Zapraszamy Państwa na drugie  z cyklu sympozjum naukowe, poświęcone profilaktyce zdrowia prokreacyjnego, zainicjowane przez polskie organizacje promujące zdrowie prokreacyjne i metody rozpoznawania płodności (MRP) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Konferencja odbędzie się 14 października na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w Centrum Dydaktycznym przy ul. Trojdena  2A w Warszawie.


Zaproszenie na II sympozjum z cyklu „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego”

pt. „Wokół porodu  XXI wieku”

I konferencja nosiła tytuł  „Wokół poczatków ludzkiego życia” , tym razem wspólnie z goścmi – wybitnymi specjalistami pochylimy się nad tematyką troski i ochrony płodności ludzkiej oraz postawach wobec płodności młodych pracowników służby zdrowia. Omówimy szeroko problamatykę okołoporodową w kontekście zdrowego dwurodzicielstwa od początku tj. diety, szkoły rodzenia, drogi i miejsca narodzin potomstwa. Zwrócimy uwagę na wymiar medyczny, psychologiczny i etyczny porodu w szpitalu i w domu. Poruszymy tematyke powrotu płodności po porodzie, seksualności w połogu oraz wymogu karmienia piersia jako gwaranta zdrowia rodziny w XXI wieku.

 

Wykładowcami będą: Prof. Michał Troszyński; Prof. Marian Gabryś; Prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska; Prof. Bogdan Chazan; Prof. Jacek Rudnick; dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL; dr Wojciech Puzyna; dr Magdalena Nehring-Gugulska; dr Ewa Ślizień-Kuczapska; dr Elżbieta Gołąb; dr Piotr Klimas; dr Natalia Suszczewicz; dr Ewa Prokop; mgr Irena Chołuj; mgr Elżbieta Wiater; mgr Maciej Tabor; mgr Dorota Świątkowska; mgr Tomasz Duda; mgr Piotr Miśkiewicz; mgr Anna Otffinowska; mgr Magdalena Witkiewicz; mgr Bożena Kierył.

 

Podczas sympozjum  zostaną  zaprezentowane organizacje zajmujące się promocją zdrowia prokreacyjnego i metod rozpoznawania płodności.

ORGANIZATOR :Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania  we współpracy z: Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Prof. J. Rötzera, Ligą Małżeństwo Małżeństwu, Towarzystwem Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, Stowarzyszeniem Miłość i Odpowiedzialność , Fertility Care Center of Poland,  Fundacja MaterCare Polska.

WSPÓŁORGANIZATOR : Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, fakultet Metody Rozpoznawania Płodności Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Patronat honorowy objęli:

Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, prof. dr hab. n med. Mirosław Wielgoś – Dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM, Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Zofii w Warszawie, Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny w Warszawie, Polskie Towarzystwo Położnych, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej Oddział Warszawa, Centrum Nauki o Laktacji, Fundacja Mleko Mamy, Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

14 października 2012,   NIEDZIELA,  godz. 10.00 – 18.00,

Warszawski Uniwersytet Medyczny/ AULA  A, ul. Księcia Trojdena 2a

 

 

WOKÓŁ PORODU XXI wieku

9.30 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.15 – Powitanie  i otwarcie  konferencji

prof. dr hab. Michał  Troszyński, IMiDz/ lek. Ewa Ślizień–Kuczapska, Prezes PSNNPR

SESJA I: Wokół zdrowia i płodności rodziców

Moderatorzy: Prof. M. Gabryś /dr  Joanna Płońska

10.15 – 10.35 Płodność i życie – promocja Kwartalnika Naukowego  „Życie i płodność”

Prof. dr hab.  Marian Gabryś,  AM Wrocław

10.35- 10.55 Znaczenie wiedzy o płodności ludzkiej w praktyce młodego lekarza, położnej, pielęgniarki. Inicjatywa fakultetów z metod rozpoznawania płodności w Polsce.

Prezentacja Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny ––lek. Natalia  Suszczewicz, instruktor met. angielskiej, FCP, NFPMC

10.55 – 11.10. Współczesne narzędzia komunikacji on- line  obszarem konsultacji pacjent – lekarz  w zakresie (zapewnienia) zdrowia prokreacyjnego .

Prezentacja Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rotzera

lek. Elżbieta  Gołąb, Prezes INER  /inż. Jakub El Mahdi,  INER

11.10 – 11.20 Cele i działalność Fundacji Instytutu Rozwoju Położnictwa i Ginekologii oraz Fertility Care Center of Poland .

lek. Piotr Klimas,  Szpital im. Św. Rodziny, Dyrektor FCCP

11.20 – 11.40   Zadania  Stowarzyszenia „ Miłość  i Odpowiedzialność” w promocji zdrowia prokreacyjnego

mgr Elżbieta Wiater, Prezes  Stowarzyszenia MiO

11. 40 -11.50 Internetowa i wydawnicza  działalność  Ligii Małżeństwo Małżeństwu.

mgr Maciej Tabor,  Prezes LMM

11.55 – 12.10  PRZERWA  KAWOWA

SESJA II :  Rodzicielstwo w XXI wieku…

Moderatorzy : mgr Urszula Puzyna/mgr Magdalena Machlarz

12.10 -12.30 Żywienie a płodność rodziców . Dieta kobiet w okresie prokreacyjnym.

mgr Dorota Świątkowska – Asystent w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

12.30 – 12.45 Lęk przed płodnością , rodzicielstwem, porodem.

mgr Tomasz Duda,  Zakład  Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM

12.50 – 13.00 Prezentacja Fundacji MaterCare Polska – inicjatywy wspierania rodzicielstwa w krajach rozwijających się.

lek. Ewa Maria Prokop, Szpital im. Św. Rodziny, Prezes Zarządu Fundacji

13.00 – 13.20 Polski model psychoprofilaktyki porodowej wg. Prof Włodzimierza  Fijałkowskiego

Dr hab. psychologii Dorota Kornas-Biela, prof. KUL, kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13 20 – 13.30 Prezentacja „Projekt dziecko”

mgr Piotr Miśkiewicz, nauczyciel kursu Wychowania do życia w rodzinie

13.30 – 14.10 OBIAD

SESJA III: Poród współczesny w świetle nauki i praktyki

Wprowadzenie do sesji:

Jak to było na początku? mgr Anna Otffinowska, Prezes Zarządu Fundacji Rodzić po Ludzku

 

Moderatorzy:  Prof. Ewa Dmoch Gajzlerska /mgr Tomasz Grzegorzewski

14.10 – 14.30 Poród w Polsce w XXI w na podstawie doświadczeń Szpitala św. Zofii

Dr n. med.  Wojciech Puzyna, Dyrektor Szpitala św. Zofii w Warszawie

14.30 – 14.50 Naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentek – styl pracy Szpitala św. Zofii w Warszawie

mgr położnictwa Magdalena  Witkiewicz,  Szpital św. Zofii,  członek Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”

14.50- 15.10 Poród w XXI  wieku w świetle etyki milczenia

Prof. dr hab. Ewa Dmoch- Gajzlerska,  dziekan ds. Położnictwa Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

15.10 – 15.30 Etyka wyboru drogi porodu.

Prof. dr hab. Bogdan Chazan,  Dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie

15.30 – 15.50 Poród i co dalej? – neurofizjologiczne podstawy rozwoju dziecka w okresie okołoporodowym

mgr Bożena Kierył, terapeuta neurorozwoju i rozwoju emocjonalnego

15.50 –  16.10 Poród w Polsce okiem neonatologa

prof. dr hab. Jacek Rudnicki,  Pomorska Akademia Medyczna – Szczecin , Kierownik Kliniki Patologii Noworodka PAM

16.10 – 16.30 Poród zmedykalizowany a poród naturalny u zdrowych rodzących kobiet z doświadczeń 48 lat pracy  położnej

mgr położnictwa Irena  Chołuj, członek Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”

16.30 – 16.45  DYSKUSJA

16.45 – 17.15  PRZERWA KAWOWA

SESJA IV:  Połóg – co warto wiedzieć?

Moderatorzy : dr n. med. Hanna Cerańska- Goszczyńska /mgr Wanda Urmańska

17.15 – 17.30 Powrót płodności po porodzie – podstawy naukowe, elementy seksualności małżeńskiej w połogu

specjalista gin. poł.  Ewa Ślizień-Kuczapska, NFPMC, Prezes PSNNPR

17.30-17.50 Karmienie piersią – ważny czynnik zdrowia rodziny. Żywienie podczas laktacji

dr n. med Magdalena Nehring – Gugulska,  IBCLC, Prezes Fundacji Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

17.50 – 18.15 – Dyskusja i zakończenie konferencji

Imprezy towarzyszące:

  1. Po jednej z sesji ewenualnie możliwy krótki występ muzyczny męskiej grupy niewidomej młodzieży z Lasek
  2. Promocja publikacji naukowych i poradników o problematyce porodu i rodziny.
  3. Stosika organizacji zajmujących się zdrowiem prokreacyjnym.
  4. Stoiska sponsorów.

UWAGA!

ORGANIZATORZY KONFERENCJI ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLWIOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE Z PRZYCZYN OD NICH NIEZALEŻNYCH.

 


Konferencja z cyklu : „ Profilaktyka Zdrowia prokreacyjnego”

Organizatorzy: Zakład Dydaktyki Położniczo-Ginekologicznej Wydział Nauki o Zdrowiu WUM oraz 7 Polskich Organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/

14 października 2012, NIEDZIELA, godz. 10.00 – 18.00,

Warszawski Uniwersytet Medyczny/ AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a

WOKÓŁ PORODU XXI wieku

9.30 – Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.15 – Powitanie i otwarcie konferencji

prof. dr hab. Michał Troszyński, IMiDz/ lek. Ewa Ślizień – Kuczapska, Prezes PSNNPR

SESJA I: Wokół zdrowia i płodności rodziców

Moderatorzy: Prof. M. Gabryś /dr Joanna Płońska

10.15 – 10.35 Płodność i życie – promocja Kwartalnika Naukowego „Życie i płodność”

Prof. dr hab. Marian Gabryś, AM Wrocław

10.35- 10.55 Znaczenie wiedzy o płodności ludzkiej w praktyce młodego lekarza, położnej, pielęgniarki. Inicjatywa fakultetów z metod rozpoznawania płodności w Polsce.

Prezentacja Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny ––lek. Natalia Suszczewicz, instruktor met. angielskiej, FCP, NFPMC

10.55 – 11.10. Współczesne narzędzia komunikacji on- line obszarem konsultacji pacjent – lekarz w zakresie (zapewnienia) zdrowia prokreacyjnego .

Prezentacja Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rotzera

lek. Elżbieta Gołąb, Prezes INER /inż. Jakub El Mahdi, INER

11.10 – 11.20 Cele i działalność Fundacji Instytutu Rozwoju Położnictwa i Ginekologii oraz Fertility Care Center of Poland .

lek. Piotr Klimas, Szpital im. Św. Rodziny, Dyrektor FCCP

11.20 – 11.40 Zadania Stowarzyszenia „ Miłość i Odpowiedzialność” w promocji zdrowia prokreacyjnego

mgr Elżbieta Wiater, Prezes Stowarzyszenia MiO

11. 40 -11.50 Internetowa i wydawnicza działalność Ligii Małżeństwo Małżeństwu.

mgr Maciej Tabor, Prezes LMM

11.55 – 12.10 PRZERWA KAWOWA

SESJA II : Rodzicielstwo w XXI wieku…

Moderatorzy : mgr Urszula Puzyna/mgr Magdalena Machlarz

12.10 -12.30 Żywienie a płodność rodziców . Dieta kobiet w okresie prokreacyjnym.

mgr Dorota Świątkowska – Asystent w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka

12.30 – 12.45 Lęk przed płodnością , rodzicielstwem, porodem.

mgr Tomasz Duda, Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM

12.50 – 13.00 Prezentacja Fundacji MaterCare Polska – inicjatywy wspierania rodzicielstwa w krajach rozwijających się.

lek. Ewa Maria Prokop, Szpital im. Św. Rodziny, Prezes Zarządu Fundacji

13.00 – 13.20 Polski model psychoprofilaktyki porodowej wg. Prof Włodzimierza Fijałkowskiego

Dr hab. psychologii Dorota Kornas Biela, KUL kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13 20 – 13.30 Prezentacja „Projekt dziecko”

mgr Piotr Miśkiewicz, nauczyciel kursu Wychowania do życia w rodzinie

13.30 – 14.10 OBIAD

SESJA III: Poród współczesny w świetle nauki i praktyki

Wprowadzenie do sesji:

Jak to było na początku? mgr Anna Otffinowska, Prezes Zarządu Fundacji Rodzić po Ludzku

Moderatorzy: Prof. Ewa Dmoch Gajzlerska /mgr Tomasz Grzegorzewski

14.10 – 14.30 Poród w Polsce w XXI w na podstawie doświadczeń Szpitala św. Zofii

Dr n. med. Wojciech Puzyna, Dyrektor Szpitala św. Zofii w Warszawie

14.30 – 14.50 Naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentek – styl pracy Szpitala św. Zofii w Warszawie

mgr położnictwa Magdalena Witkiewicz, Szpital św. Zofii, członek Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”

14.50- 15.10 Poród w XXI wieku w świetle etyki milczenia

Prof. dr hab. Ewa Dmoch- Gajzlerska, dziekan ds. Położnictwa Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

15.10 – 15.30 Etyka wyboru drogi porodu.

Prof. dr hab. Bogdan Chazan, Dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie

15.30 – 15.50 Poród i co dalej? – neurofizjologiczne podstawy rozwoju dziecka w okresie okołoporodowym

mgr Bożena Kierył, terapeuta neurorozwoju i rozwoju emocjonalnego

15.50 – 16.10 Poród w Polsce okiem neonatologa

prof. dr hab. Jacek Rudnicki, Pomorska Akademia Medyczna – Szczecin , Kierownik Kliniki Patologii Noworodka PAM

16.10 – 16.30 Poród zmedykalizowany a poród naturalny u zdrowych rodzących kobiet z doświadczeń 48 lat pracy położnej

mgr położnictwa Irena Chołuj, członek Niezależnej Inicjatywy Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”

16.30 – 16.45 DYSKUSJA

16.45 – 17.15 PRZERWA KAWOWA

SESJA IV: Połóg – co warto wiedzieć?

Moderatorzy : dr n. med. Hanna Cerańska- Goszczyńska /mgr Wanda Urmańska

17.15 – 17.30 Powrót płodności po porodzie – podstawy naukowe, elementy seksualności małżeńskiej w połogu

specjalista gin. poł. Ewa Ślizień – Kuczapska, NFPMC, Prezes PSNNPR

17.30-17.50 Karmienie piersią – ważny czynnik zdrowia rodziny. Żywienie podczas laktacji

dr n. med Magdalena Nehring – Gugulska, IBCLC, Prezes Fundacji Twórczych Kobiet, Centrum Nauki o Laktacji

17.50 – 18.15 – Dyskusja i zakończenie konferencji

Imprezy towarzyszące:

  1. Po jednej z sesji ewenualnie możliwy krótki występ muzyczny męskiej grupy niewidomej młodzieży z Lasek
  2. Promocja publikacji naukowych i poradników o problematyce porodu i rodziny.
  3. Stosika organizacji zajmujących się zdrowiem prokreacyjnym.
  4. Stoiska sponsorów.

UWAGA!

ORGANIZATORZY KONFERENCJI ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLWIOŚĆ ZMIAN W PROGRAMIE Z PRZYCZYN OD NICH NIEZALEŻNYCH.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *