Kurs instruktorski NPR

Zapraszamy nauczycieli metod rozpoznawania płodności do uczestnictwa w Kursie Instruktorskim.

Więcej informacji w dziale kursy i szkolenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kurs instruktorski NPR

Zapraszamy nauczycieli metod rozpoznawania płodności do uczestnictwa w Kursie Instruktorskim.

 

 

Warszawa, 3 lutego 2011 r.

 

Drodzy Państwo !!!

W związku z zaplanowanym na ten rok kursem instruktorskim przekazujemy najważniejsze informacje, dotyczące spraw organizacyjnych.

 

1. Termin i miejsce kursu

Termin:  20 ? 26 czerwca 2011 r. (od popołudnia poniedziałkowego do pory obiadowej w niedzielę).

Miejsce: Zakład dla Niewidomych – Dom Rekolekcyjny ss. Franciszkanek Służebnic Krzyża, ul. Brzozowa 75, Laski k/ Warszawy, gmina Izabelin

 

2. Dojazd

ze stacji metra CENTRUM (róg ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich) do stacji metra MŁOCINY i stamtąd autobusem nr 708 do Lasek ? przystanek SOKOŁOWSKIEGO .

Mapki dojazdowe dostępne na stronie www.laski.edu.pl/kontakt

 

3. Koszty

70 PLN/ osobę/ 1 dzień ? w tym nocleg i wyżywienie (3 posiłki)

Łącznie za cały kurs: 420 PLN

Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy.

Prezesi wszystkich oddziałów proszeni są o rozważenie częściowego pokrycia  kosztów kursu z funduszy oddziału.

 

4. Zgłoszenia

Zgłaszając kandydata prosimy o wypełnienie formularza (załącznik nr 1) i przesłanie na adres Stowarzyszenia:

PSNNPR

ul. Wiejska 13m 4b,

00-480 Warszawa

z dopiskiem ?kurs instruktorski?.

w terminie do końca maja br.

Zgłoszenia dokonuje Prezes oddziału lub osoba pełniąca  jego obowiązki.

Uwaga!

Na dzień dzisiejszy mamy już 14 zgłoszeń. W  sumie możemy przyjąć tylko 30 osób.

Ci Państwo, którzy dokonali już zgłoszeń proszeni są o niezwłoczne uzupełnienie formularzy dla każdego z kandydatów i przesłanie do Stowarzyszenia.

5. Warunki przyjęcia kandydata

Podstawowe kryteria jakie musi spełniać kandydat na instruktora zostały wymienione w regulaminie szkolenia nauczycieli NPR (załącznik nr 2).

PROSIMY, aby typując kandydata na kurs dokonać rzetelnej oceny jego wiedzy, predyspozycji, umiejętności, a także czy istnieje możliwość jego późniejszego zaangażowania w działalność szkoleniową danego oddziału.

 

6. Obowiązki kandydata

Kandydat na instruktora jest zobowiązany do przygotowania prezentacji multimedialnej na temat związany z NPR oraz do solidnej powtórki zasad interpretacji cykli typowych i cykli  w sytuacjach szczególnych! (kurs rozpoczyna się testem).

Osobą do kontaktu w sprawie kursu jest Sylwia Wilczyńska: kom. 694-438-580,
mail: sylwia_wilczynska(at)wp.pl

UWAGA!

1. Szczegóły dotyczące terminu i sposobu dokonania wpłaty za kurs zostaną podane po zebraniu Zarządu Głównego, które zaplanowano na 12 marca br.

2. Program kursu jest w trakcie opracowywania. Jego ostateczna wersja (z uwzględnieniem czasu trwania poszczególnych wykładów i zajęć, a także wykładowców) zostanie przesłana do Prezesów oddziałów we właściwym czasie.

 

Załączniki do pobrania:

1.      Formularz zgłoszeniowy

2.      Zasady kształcenia instruktorów ? wyciąg z regulaminu szkolenia nauczycieli NPR 2008

3.      Informacja uzupełniająca

4.      Program kursu dla uczetsników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *