Kongres

Image
Europejski Kongres Metod Rozpoznawania Płodności 

 

„Świadomość płodności- brakujący element fundamentu.”

Europejski Kongres nt. metod rozpoznawania płodności

sobota, 6 września 2008, Antwerpia

 

skierowany do lekarzy, położnych, wychowawców, nauczycieli NPR i studentów.

 

Kongres stanowi podsumowanie Programu Sokrates „Fertility Management” (FMP). Kongres stanie się forum dyskusyjnym i integrującym nowe osiągnięcia w dziedzinie medycyny, psychologii i socjologii z wiedzą i doświadczeniem dotyczącym płodności.

 

Organizatorami kongresu partnerzy projektu: NFP-Vlaanderen i Flamandzkie Stowarzyszenie Położnych (Vlov).

 

Celami projektu FMP są:

  • rozpowszechnienie wiedzy i świadomości dotyczącej płodności wśród różnych grup docelowych,
  • umożliwienie i zachęcenie zarówno kobiet jak i mężczyzn w parach do samodzielnego rozpoznawania płodności,
  • uwrażliwienie zarówno kobiet jak i mężczyzn na aspekty płciowości i problemy związane z rozpoznaniem płodności,
  • zwiększenie wzajemnej odpowiedzialności pary za planowanie i wielkość rodziny,
  • utrzymanie i/lub poprawa zdrowia prokreacyjnego poprzez wiedzę i edukację nt. płodności,
  • promowanie edukacji dot. długości życia oraz poprawa jakości życia w parach i rodzinach,
  • rozwój europejskiego wielokulturowego/etnicznego podejścia do rozpoznawania płodności,
  • edukacja specyficznych grup docelowych, które napotykają różne bariery tj. np język, kulturę, religię lub wskutek zamieszkiwania na obszarach wiejskich.

 

Program konferencji:

8.30   – Powitanie

9.00   – Przemówienia oficjalne

9.30   – Naukowe podstawy metod rozpoznawania płodności

9.50   – Wprowadzenie do bio-medycznch aspektów metod rozpoznawania płodności

10.10  – Wprowadzenie do socjo-psychologicznych aspektów rozpoznawania płodności

10.30  – Przerwa na kawę

 

Bio-medyczne aspekty rozpoznawania płodności

Socjo-psychologiczne aspekty rozpoznawania płodności we współpracy z Programem „Fertility Managemen” (European Grundtvig – Project)

 

11.00 Sesja 1 Skuteczność metod rozpoznawania płodności

Sesja 4 Rozpoznawanie płodności i służba zdrowia, czynniki socjologiczne i  indywidualne

12.30 Obiad

 

14.00 Sesja 2 Rozpoznawanie płodności po porodzie i w przypadku nieregularnych cykli

Sesja 5 Europejski Program Fertility Management (FMP)

15.30 Przerwa na kawę

 

16.00 Sesja 3 Metody rozpoznawania płodności na uniwersytetach i nowe technologie

Sesja 6  Rozpoznawanie płodności i wzmocnienie roli kobiet

17.30 Wystąpienia końcowe

 

18.00 Zakończenie

 

 

Szczegółowe informacje na temat rejestracji, opłaty, podróży i in. kwestii formalnych znajdą Państwo na stronie internetowej www.nfp.be/congres

 

Zapraszamy!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *