Walne Zebranie IEEF

Image


Sprawozdanie z Walnego Zebrania IEEF (European Institute for Family Life Education) – 2 października 2008 r.

Tegoroczne zebranie odbyło się w miejscowości Sassone, oddalonej około 20 km od centrum Rzymu. W spotkaniu uczestniczyło 22 przedstawicieli z 15 krajów (Niemcy, Anglia, Francja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Austria, Polska, Rosja, Szwajcaria, Hiszpania, Czechy, Białoruś). Polskie Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny reprezentowała po raz pierwszy Sylwia Wilczyńska – od stycznia br. członek Zarządu Głównego.

Zebranie poprowadził prezydent IEEF – dr Michelle Barbato, który na wstępie powitał wszystkich uczestników, podziękował za tak liczne przybycie oraz poprosił o krótką autoprezentację. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności IEEF za 2007 rok. Po zatwierdzeniu sprawozdania p. Lucia Rovelli – skarbnik IEEF omówiła wyniki bilansu księgowego, który został przyjęty większością głosów.

Podczas zebrania przyjęto dwie nowe organizacje: PERLE z Niemiec oraz The Italia Confederation of Center for Natura Fertility Regulation (www.confederazionemetodinaturali.it) z Włoch.

Michelle Barbato poinformował o zmianach dotyczących strony internetowej IEEF – www.eifle.org. Powstało na niej specjalne forum dyskusyjne, za pośrednictwem którego członkowie IEEF mają możliwość dzielenia się swoimi aktualnymi problemami związanymi z działalnością rodzimych organizacji NPR, propozycjami związanymi z funkcjonowaniem IEEF, itd…

Wszystkie organizacje członkowskie zainteresowane otrzymywaniem korespondencji elektronicznej od Zarządu IEEF są proszone o przesłanie swoich adresów mailowych do administratora strony www.eifle.org. Zabiegi te mają usprawnić komunikację pomiędzy Zarządem IEEF a organizacjami członkowskimi w poszczególnych krajach.

Kolejnym punktem programu obrad była dyskusja na temat przyszłości IEEF oraz założeń dotyczących działalności IEEF, zawartych w statucie organizacji. Zastanawiano się na ile organizacje członkowskie identyfikują się z IEEF, w czym tak naprawdę jest ono pomocne, czego oczekują od IEEF. Pomimo przedłużającej się dyskusji nie udało się jednak ustalić konkretnych kierunków działania. Kwestię pozostawiono otwartą. Każda z organizacji może zgłaszać swoje propozycje na adres mailowy p. Esperanzy Coll – sekretarza IEEF secretary@ieef.eu.

Wszyscy uczestnicy zebrania opowiedzieli się za podtrzymaniem tradycji dorocznych spotkań wszystkich organizacji członkowskich. Kolejne takie zebranie odbędzie się w 2009 r. w Vimercate (w pobliżu Mailand – miejsca zamieszkania M. Barbato).

 

Następnego dnia (3.10.2008) rozpoczęła się dwudniowa konferencja z okazji 40-ej rocznicy opublikowania Encykliki „Humane Vitae”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr Michelle Barbato – prezydent IEEF i prof. Rene Ecochard – członek IEEF.

Doktor M. Barbato poruszył temat znaczenia naturalnej regulacji płodności dla ochrony zdrowia przyszłych pokoleń. Profesor R. Ecochard wygłosił interesujący wykład o wpływie stosowania metod rozpoznawania płodności na jakość życia rodzinnego i małżeńskiego.

Ostatniego dnia kongresu uczestnicy wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Św. Piotra, sprawowanej przez kardynała Tarcisio Bertone, a także nawiedzili grób papieża Jana Pawła II.

 

Zapraszam do obejrzenia poniżej ‘mini’ galerii z pobytu w Rzymie.

Sylwia Wilczyńska

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *