Ogłoszenia na rok 2009


OGŁOSZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO NA 2009 ROK –

DOTYCZY WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW PSNNPR !!!

Szanowni Państwo,

przypominamy Państwu o obowiązkach oddziałów terenowych naszego Stowarzyszenia w 2009 roku.

  1. Od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z uchwałą nr 1 z dnia 12 lipca 2008 r. składka członkowska wynosić będzie 50 zł na rok od osoby. Natomiast opłata za dyplom (uchwała nr 2 z dn. 12.07.2008) 30 zł od osoby. Na konto Stowarzyszenia należy wpłacać połowę kwoty uzyskanej z tytułu składek członkowskich. Reszta pozostaje do dyspozycji oddziału terenowego. Z kolei opłata za dyplom w całości przekazywana jest dla Stowarzyszenia.
  2. Przypominamy, że zgodnie z zasadami gospodarki finansowej PSNNPR, przyjętymi podczas zebrania w lipcu br. jesteście Państwo zobowiązani do przesłania Zarządowi Głównemu sprawozdania rocznego i finansowego w terminie do 15 lutego 2009 r.  Prosimy o terminowe przesyłanie sprawozdań.Informacje dot. sprawozdań i odpowiednie formularze zostały Państwu przesłane drogą elektroniczną po Nadzwyczajnym Zgromadzeniu PSNNPR, które odbyło się  w styczniu br.

    Gdybyście Państwo potrzebowali wyjaśnień w tej sprawie prosimy o kontakt na adres mailowy: poradnia.owarszawski@wp.pl.

 

  1. Od 1 stycznia 2009 r. wnioski o wydanie dyplomów nauczycielskich (podpisany oryginał karty egzaminacyjnej kursu II stopnia + dowód dokonania opłaty) prosimy kierować do Pani Teresy Przybył z oddziału warszawskiego. Wnioski należy przesyłać listem poleconym na adres siedziby Stowarzyszenia w Warszawie. Wszelkie zapytania dot. dyplomów prosimy kierować na adres mailowy: teresaprzybyl@op.pl.
  2. Ponawiamy prośbę o zgłoszenie z Państwa oddziału 1 osoby, która w ciągu roku prześle do Zarządu Głównego opracowanie/ artykuł na naszą stronę. Tematyka może dotyczyć np.: nowych technologii stosowanych w NPR, antykoncepcji, problemów wychowawczych, psychologicznych, itp…

Prosimy o przesłanie imienia, nazwiska i danych kontaktowych tej osoby do dnia 15 lutego 2009 r. na adres mailowy: poradnia.owarszawski@wp.pl. Prosimy o pilne potraktowanie tej kwestii, tym bardziej, że wszystkie oddziały zobowiązały się do aktywnego współtworzenia naszej strony internetowej.

Zarząd Główny PSNNPR

Warszawa, 22 grudnia 2008 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *