Prawa i obowiązki instruktorów PSNNPR

 

Prawa i obowiązki instruktora NPR

Prawa

– instruktor jest uprawniony do organizowania w porozumieniu z oddziałem macierzystym kursów dla kandydatów na nauczycieli NPR ? wg zasad obowiązujących w PSN NPR

– jest uprawniony do prowadzenia ćwiczeń z interpretacji kart obserwacji cyklu podczas kursów dla kandydatów na nauczycieli.

– jest uprawniony do aktywnego udziału w Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminów  I  i II  stopnia. Po kursie II stopnia instruktor przesyła do Komisji Szkoleniowej karty uczestników kursu, z wyczerpującą informacją o kobiecie (wywiadem dot. m.in. jej stanu zdrowia, stanu rodzinnego, aktualnej sytuacji życiowej, planów prokreacyjnych, itp?), po to aby karty mogły służyć do celów naukowych i szkoleniowych w przyszłości.

Obowiązki

– ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu dla instruktorów organizowanym przez Zarząd Główny PSNNPR (raz na 2 lata), a także samemu dbać o podnoszenie swoich kwalifikacji.

– ma obowiązek pozostawać w ścisłej łączności z oddziałem macierzystym ? stanowiąc wsparcie dla Zarządu Oddziału. Prezes Oddziału może zlecić instruktorowi prowadzenie określonych prac w Oddziale np. ewidencję nauczycieli, gromadzenie (archiwum) kart z egzaminu II stopnia  itp.

– ma obowiązek opieki (supervising) nad wykształconymi przez Oddział młodymi nauczycielami NPR w ciągu 1 roku, a jeśli trzeba dłużej (kontakt osobisty, mailowy, telefoniczny, konsultacje porad i sposobu przekazywania wiedzy o NPR).

– od instruktora w sposób szczególny oczekuje się aktywności na rzecz Stowarzyszenia, a więc inicjowania nowych działań tj.: przedsięwzięcia wydawnicze ? publikacje, wspieranie strony internetowej Stowarzyszenia, organizowanie szkoleń dla nauczycieli, instruktorów

– instruktor powinien w poczuciu odpowiedzialności za funkcjonowanie Stowarzyszenia rozważyć możliwość kandydowania do Zarządu Głównego i/lub Zarządu Oddziału

Maria Kinle, Maria Kuźmiak

7.07.2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *