Konferencja 2019

{AG}Konferencja_2019{/AG}

Podczas konferencji istnieje możliwość zakupienia książki p.t: „Podręcznik rozpoznawania płodności służący odpowiedzialnemu rodzicielstwu” – Część I. Podręcznik jest owocem projektu FEDRA.

Pobierz PDF (3,8 MB)     Pobierz PDF (3,6 MB)

WARSZTATY ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI „ABC Metod rozpoznawania płodności. Metody jedno i wielowskaźnikowe. Prezentacje Organizacji NPR.”   VIII Edycja cyklu „Profilaktyka Zaburzeń Zdrowia Prokreacyjnego”, Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny.   19 maja 2019 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Budynek 21, Aula 114   Moderator warsztatów: dr Joanna Płońska   Godzina Metoda 12:00…

Adamed Pharma SA     A&D Pharma Marketing & Sales FertilMan PLUS   IBSS Biomed   Medimes  

Opłata konferencyjna Koszt udziału w sympozjum wynosi 100 PLN. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną. Opłata specjalna przysługuje: studentom UKSW 0 PLN studentom innych wyższych uczelni 20 PLN członkom organizacji NPR 60 PLNOpłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, udział w warsztatach i 2 przerwy kawowe.       2. Istnieją…

I. Zgłaszanie prac konkursowych: 1. Temat pracy powinien być związany z tematyką Konferencji 2. Plakat i jego streszczenie (abstrakt) powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim. 3. Praca może mieć max. 8 współautorów. 4. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę. 5. Aby zgłosić pracę, należy do 12.04.2019 r.:…

REGULAMIN SYMPOZJUM z cyklu ‘Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego’   § 1. Organizatorzy Organizatorem VIII sympozjum naukowego z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt. „Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny” jest Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień przy wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Zakład Zdrowia…

  TVP abc   www.glosdlazycia.pl   Miesięcznik Polskiego Związku Kobiet Katolickich     oplodnosci.pl