Komitet naukowy

  • Ś.p. prof. zw. dr n. med. Michał Troszyński – Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, Instytut Matki i Dziecka
  • dr hab. Maria Ryś  prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) Warszawa 
  • dr hab. n.med. Michał Rabijewski, prof CMKP –  Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP, Szpital Specjalistyczny św. Zofii, Warszawa 
  • dr hab. n. med. Joanna Smyczyńska, Profesor ICZMP Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
  • dr hab. Dorota Kornas Biela  prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL)
  • prof. Andrzej Urbaniak Politechnika Poznańska 
  • prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *