O Sympozjum

VIII sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt. „PŁODNOŚĆ zdrowiem kobiety, mężczyzny, rodziny.”

 

Termin: 19 maja 2019 r. (niedziela),

Miejsce: UKSW, Auditorium Maximum, Budynek 21, Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

 

Szanowni Państwo, 

Drodzy Goście, Wykładowcy, Uczestnicy i Sponsorzy, w imieniu organizatorów VIII edycji konferencji ” Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego„  mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnym wydarzeniu, które odbędzie się  w  niedzielę 19 maja 2019 roku w Audytorium Maximum , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3. 

Tematem przewodnim sympozjum jest : Płodność  zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny. Podczas  sympozjum pragniemy również wspólnie świętować  jubileusz XXX-lecia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR).

Dzięki owocnej współpracy z Zakładem  Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM odbyło się 7 sympozjów naukowych.  Dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość oraz wysiłek organizacyjny.  Nasze doroczne spotkania cieszyły się z roku na rok coraz  żywszym zainteresowaniem odbiorców i wysoką oceną merytoryczną. Problematyka konferencji dotykała  miedzy innymi: początków ludzkiego życia (2011), rewolucji w położnictwie XXI wieku czyli rodzeniu po ludzku (2012)  najnowszych odkryć w dziedzinie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego i rozpoznawaniu płodności (2013)  diagnostyki i terapii niepłodności  małżeńskiej (2014, 2015) ,  strat prokreacyjnych i chorób nowotworowych w ciąży (2016, 2017 ) oraz andrologii (2018). Pragniemy nadal kontynuować charakter tematyczny sympozjów oraz zapraszać ekspertów z danej dziedziny wiedzy by zapewnić  wysoki poziom oraz  interdyscyplinarny wymiar wydarzenia. 

W roku 2018  podjęliśmy współpracę z nowym partnerem tj. Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych na wydziale filozofii chrześcijańskiej UKSW co zaowocowało wspólnym wydaniem nr. 3/35/2018 kwartalnika naukowego Fides et Rato -Życie i Płodność http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/kwartalnikarchiw.html, jako kontynuację poprzednich 2 numerów.  Ponadto współpracujemy z  Zakładem  Zdrowia Prokreacyjnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) przy Specjalistycznym Szpitalu św. Zofii w Warszawie. 

VIII edycja konferencji jest poprzedzona kursem organizowanym w dniu 18 maja (sobota) w Aula Magna przy ul Marymonckiej 99/103 przez Zakład Zdrowia Prokreacyjnego i Klinikę Endokrynologii CMKP pt „Diagnostyka i leczenie niepłodności – najnowsze rekomendacje” https://kursy.cmkp.edu.pl/?year=2019&ro=2&spe=41

Najnowsza edycja jest poświęcona płodności jako integralnej części zdrowia , gwarantującej ciągłość pokoleniową i pełny dobrostan psycho- fizyczny. Poprzez 3 sesje tematyczne przewijać się będzie możliwość wykorzystania metod rozpoznawania płodności (MRP) w  różnych etapach życia kobiet i ich rodzin, nowatorskie  aplikacje mobilne w MRP, diagnostyka i terapia zaburzeń płodności z wykorzystaniem wiedzy o mowie ciała kobiety czyli MRP oraz współpraca lekarza i nauczyciela w tej dziedzinie,   płodność w ujęciu immunologicznym ( Gość specjalny z USA) , biologicznym i neurohormonalnym. Posłuchamy doświadczeń Kolegów z Wschodu i Zachodu Europy w tym zakresie. Ufamy ,że  środowisko akademickie   UKSW przyjmie ze szczególnym zrozumieniem i szacunkiem prawdę biologiczną o tym , że płodność jest  częścią zdrowia każdego z nas  i warto ją poznać ,zrozumieć i szanować dla własnego dobra i  przyszłości . .. W ramach konferencji wysłuchamy też osób dla których troska o zdrowie i płodność  oraz  szacunek dla każdego życia stanowią styl i sens ich własnego życia.
Zapraszamy  nowych słuchaczy na nasze cykliczne konferencje. 

Wszystkie 7 dotychczasowych sympozjów na WUM były otwartą – międzypokoleniową -akademicką przestrzenią wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu różnych dziedzin troski o zdrowie prokreacyjne prezentowanej przez ekspertów a kierowane do wszystkich tych , którzy są zainteresowani tą tematyką. Mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy służyć uzupełnieniu i poszerzaniu tej wiedzy oraz uwrażliwiać na zagadnienia dotyczące postępowania gdy ujawniają się problemy prokreacyjne… Jako prymat uznajemy lekarską  zasadę – Primum non nocere  tzn. po pierwsze nie szkodzić i  w miarę możliwości nieść ulgę w cierpieniu.   

Cieszymy się na wspólne spotkanie i dziękujemy naszym patronom oraz osobom i instytucjom wspierającym tą inicjatywę . Dzięki temu możliwa jest ciągłość i cykliczność naszych konferencji.

Konferencję objął honorowym patronatem Pan Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia w rządzie RP.

W imieniu komitetu organizacyjnego
Prezes PSNNPR 
Ewa Ślizień Kuczapska 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *