Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna

 1. Koszt udziału w sympozjum wynosi 100 PLN. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną. Opłata specjalna przysługuje:
 • studentom UKSW 0 PLN
 • studentom innych wyższych uczelni 20 PLN
 • członkom organizacji NPR 60 PLN
  Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, udział w warsztatach i 2 przerwy kawowe.

      2. Istnieją dwie formy płatności:

 • przelew za pośrednictwem DotPay
 • wpłata na konto konferencji nr: 05 1540 1157 2115 6681 0463 0017,
  Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR, ul. Wiejska 13 m 4b, 00-480 Warszawa,
  z dopiskiem „opłata konferencyjna, …………. imię, nazwisko”

      3. Osoby zarejestrowane elektronicznie po 13 maja zobowiązane są do okazania dowodu uiszczenia opłaty
          konferencyjnej przy Rejestracji w dniu konferencji.

      4. Potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej wystawiane jest przez system automatycznie. Dla
          uczestników, którzy zawnioskowali o rachunek przy rejestracji, wystawiany jest on w ciągu 14 dni od daty
          konferencji i wysyłany pocztą.

      5. Istnieje możliwość anulowania dokonanej rejestracji i zwrotu 50% wpłaconej kwoty wyłącznie na
          podstawie pisemnego wniosku zgłoszonego najpóźniej do dnia 6 maja
na adres:
          biuro@psnnpr.com. Po tym terminie zwrot wpłaconych środków nie przysługuje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *