Sesja posterowa

I. Zgłaszanie prac konkursowych:

1. Temat pracy powinien być związany z tematyką Konferencji

2. Plakat i jego streszczenie (abstrakt) powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

3. Praca może mieć max. 8 współautorów.

4. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną pracę.

5. Aby zgłosić pracę, należy do 12.04.2019 r.: wysłać streszczenie plakatu o objętości do 2000 znaków pod adres agnieszka.borowska.turyn@gmail.com (tytuł maila: sesja plakatowa, imię i nazwisko osoby zgłaszającej).

6. O zakwalifikowaniu pracy do sesji plakatowej Organizatorzy poinformują uczestników drogą e-mailową do 19.04. br. Decyzję podejmie powołany przez Organizatora Komitet Naukowy Konferencji.

7. W zgłoszeniu Uczestnik może dodatkowo zgłosić chęć zaprezentowania pracy w formie ustnej. Decyzję podejmą Organizatorzy wraz z Komitetem Naukowym do dn. 19 kwietnia 2019 r. i poinformują Uczestnika drogą e-mailową.

 

II. Prezentowanie prac:

Plakat:

1. Format A1.

2. Wymagana zawartość: tytuł, autorzy prac (oraz afiliacje), wyniki.

3. Plakat powinien zostać dostarczony w dniu Konferencji podczas rejestracji.

4. Plakat wywieszony zostanie w miejscu odbywania się Kongresu.

Prezentacja ustna:

1. Format: .ppt/.pdf/Prezi.

2. Czas: max. 5 min.

3. O kolejności prezentacji decydują Organizatorzy. Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej na 7 dni przed Konferencją.

III. Publikacja

Streszczenia posterów przyjętych na Konferencję zostaną opublikowane w księdze abstraktów.

Prace przyjęte na sesję posterową będą mogły zostać opublikowane w formie artykułów w czasopiśmie punktowanym przez MNiSW pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji.

 

IV. Publikacje zgłoszone do sesji posterowej

1. Reduction of male fertility and testicular temperature
Hanna Ruta, Łukasz Konarski, Michał Rabijewski, Radosław Maksym
Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, CMKP

 
2. Świadomość własnej seksualności u młodych dorosłych w świetle ich systemu emocjonalnego
Katarzyna Włodarska, Emilia Zyskowska, Martyna Terebus
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
3. Polska adaptacja skali Sexual Relationship Measure (SRM)
Emilia Zyskowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
4. Prokreacja a aktywność seksualna seniorów
Magdalena Ostrowska,Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
5. Skuteczność Creighton Model System (CrMS) i NaProTechnology® w leczeniu niepłodności – dane z praktyki instruktora CrMS – analiza wstępna.
Anna Orkisz – Fertility Care Practitioner (FCP), afiliowana w Fertility Care Center of Poland (FCCP), współpracująca z lekarzami z programu NaProTechnology®, Kraków
Leszek Lachowicz – specjalista ginekolog-położnik, androlog kliniczny, Natural Family Planning Medical Consultant (NFPMC), Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej NaProTechnology®, Kraków
 
6.  Psychologiczne aspekty zaburzeń zdrowia prokreacyjnego
Agnieszka Borowska-Turyn, prywatna praktyka psychologiczna
Anna Studniczek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Filip Rola, APS
 
7. Seksualność kobiet po porodzie
dr Ewa Ślizień-Kuczapska, Szpital ginekologiczno-położniczy św. Zofii
Agnieszka Borowka-Turyn, prywatna praktyka psychologiczna
Anna Studniczek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
8. Wpływ endometriozy głęboko naciekającej na skuteczność leczenia niepłodności
Hanna Ruta, Dagmara Filipecka, Michał Rabijewski, Radosław Maksym
Zakład Zdrowia Prokreacyjnego, CMKP
 
9. Pituitary tumor as a cause of male infertility
Katarzyna Jankowska PhD, MD, Prof Wojciech Zgliczynski PhD, MD
The Department od Endocrinology, Bielanski Hospital, Center of Postgraduate Medical Education
 
10. Predictive value of Inhibin-B and FSH in male infertility
Katarzyna Jankowska PhD, MD, Prof Wojciech Zgliczynski PhD, MD
The Department od Endocrinology, Bielanski Hospital, Center of Postgraduate Medical Education
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *