Naprotechnologia – inf o metodzie

Creighton Model FertilityCareTM System (CrMS) NaProTECHNOLOGY? w monitorowaniu cyklu miesiączkowego i diagnozowaniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego posługuje się prostą, standaryzowaną obserwacją biomarkerów płodności w cyklu – Creighton Model FertilityCareTM System (CrMS) . Uważna analiza zapisu obserwacji na karcie cyklu pozwala dostrzec i zdiagnozować istniejące nieprawidłowości oraz podjąć dalszą ukierunkowaną diagnostykę i…

Jak rozpocząć leczenie metodą NaProTECHNOLOGY?? Małżonkowie, którzy nie uzyskują poczęcia dziecka i chcą skorzystać z leczenia metodą NaProTECHNOLOGY powinni skontakt ować się z instruktorem Modelu Creighton, ponieważ NaProTECHNOLOGY ? rozpoczyna od  dogłębnej diagnostyki opartej na dobrej obserwacji biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym. Pod opieką osoby instruktora CrMS małżonkowie uczą się…