CrMS

Creighton Model FertilityCareTM System (CrMS)

NaProTECHNOLOGY? w monitorowaniu cyklu miesiączkowego i diagnozowaniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego posługuje się prostą, standaryzowaną obserwacją biomarkerów płodności w cyklu – Creighton Model FertilityCareTM System (CrMS) . Uważna analiza zapisu obserwacji na karcie cyklu pozwala dostrzec i zdiagnozować istniejące nieprawidłowości oraz podjąć dalszą ukierunkowaną diagnostykę i właściwe leczenie zaburzeń zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego.

Creighton Model FertilityCareTM System jest jedną z metod rozpoznawania płodności, w której wystandaryzowane są obserwacja i zapis obserwacji biomarkerów płodności oraz sposób nauczania i oceny skuteczności metody. Pod opieką certyfikowanego Instruktora CrMS kobieta / para małżonków uczy się sposobu prowadzenia obserwacji i zapisu obserwacji w karcie cyklu.  Po ok trzech zaobserwowanych cyklach pod opieką lekarza specjalisty w zakresie NaPro para małżonków rozpoczyna dalszą pogłębioną, ukierunkowaną diagnostykę i leczenie monitorowane zapisem obserwacji na karcie cyklu. Po okresie leczenia efektem NaPro jest wyleczenie schorzeń, które są przyczyną zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, poczęcie dziecka może dokonać się w sposób naturalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *