Od czego zaczac

Jak rozpocząć leczenie metodą NaProTECHNOLOGY??

Małżonkowie, którzy nie uzyskują poczęcia dziecka i chcą skorzystać z leczenia metodą NaProTECHNOLOGY powinni skontakt ować się z instruktorem Modelu Creighton, ponieważ NaProTECHNOLOGY ? rozpoczyna od  dogłębnej diagnostyki opartej na dobrej obserwacji biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym. Pod opieką osoby instruktora CrMS małżonkowie uczą się sposobu obserw acji wskaźników płodności w cyklu oraz zapisu tych obserwacji w sposób wystandaryzowany na karcie cyklu. Na podstawie samej tylko,  prostej obserwacji już można zauważyć pewne nieprawidłowości, które mogą być przyczyną braku poczęcia lub wczesnych poronień samoistnych. W tym czasie małżonkowie przygotowując się do spotkania z lekarzem  uczą się także  rozpoznawać swój czas płodności i niepłodności w cyklu.


Karta obserwacji Modelu Creighton dostarcza lekarzowi wielu różnorodnych informacji, których uzyskanie w inny sposób byłoby bardzo trudne czy wręcz niemożliwe. Następnie lekarz prowadzi dalszą, potrzebną w danym przypadku  diagnostykę laboratoryjną, obrazową czy jeśli to konieczne laparoskopową, przy czym zawsze badania diagnostyczne prowadzone są w sposób skorelowany z cyklem pacjentki, w  ściśle określonym czasie w cyklu, który kobieta potrafi już rozpoznać. Następnie lekarz wdraża konieczne w danym przypadku, właściwe leczenie korzystając z osiągnięć współczesnej ginekologii, endokrynologii czy chirurgii.  W NaPro  małżonkowie są mocno zaangażowani w proces diagnostyczny i leczniczy, oni sami i lekarz prowadzący ?wsłuchani? są w organizm kobiety, który ?pokazuje? czego mu brak i jak reaguje na leczenie

Równolegle, także wobec mężczyzny podejmowana jest diagnostyka zmierzająca do wykluczenia współistnienia ewentualnych problemów leżących u podstaw niepłodności lub obniżonej płodności. Gdyby okazało się, że istnieją przeszkody po stronie męskiej mężczyzna  poddaje się leczeniu.

Diagnozowanie i leczenie w NaProTechnology nie budzi żadnych rozterek natury etycznej.

Jeśli powiedzie się poczęcie, NaPro wiele uwagi poświęca monitorowaniu ciąży i zapewnieniu pomyślnego jej przebiegu aż do urodzenia się dziecka. Z danych zgromadzonych przez dr Hilgersa wynika, że aż u 70 ? 80% małżeństw zgłaszających się z problemem niepłodności i przebywających pełen cykl leczenia, uzyskuje się poczęcie, choć czasem NaPro bywa bezradna, ponieważ nie każdą przyczynę niepłodności można usunąć.

Więcej informacji:  http://www.naprotechnology.com/

 


Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności Małżeńskiej

 

Fundacja Instytut Leczenia Niepłodności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *