Festyn

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego i Festynu Zdrowotnego 1. czerwiec 2008 Poznań

 

Tegoroczny Festyn Zdrowotny, organizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, w którym od lat bierze udział Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR Oddział Poznań odbył się 1 czerwca 2008 roku na Ostrowie Tumskim przy Poznańskiej Katedrze. Połączony był z Ogólnopolskim Festynem Rodzinnym Caritas z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Tematyką przewodnią naszego stoiska było: "Ekologia i płeć, ekologia i rodzina". Naszym celem było pokazanie, że świadomość ekologiczna w dziedzinie prokreacji to centrum działań proekologicznych.

Osobą odpowiedzialną za realizację zadania była Joanna Ławniczak -vice prezes O/Poznań.

 

Zaangażowani w prace nad przygotowaniem naszego udziału w Festynie byli:

– Wydawnictwo Rubikon Kraków – główny sponsor stoiska, dzięki któremu mieliśmy nagrody dla dorosłych   uczestników Quizu oraz nagrody dla dzieci za prace plastyczne

– Dorota i Adrian Kliks – przygotowanie i wydruk plakatów na Festyn

– Anna i Arkadiusz Niewiada – zakup ekranu multimedialnego

– Joanna Ławniczak – przygotowanie quizu, zakup  materiałów

 

W realizacji przedsięwzięcia – przygotowanie stoiska przed Festynem uczestniczyli:

-Maria Kuźmiak,

-Joanna Ławniczak,

-Magdalena Tomaszewska – Kniat

 

W prace podczas festynu zaangażowani byli:

– Zofia Góra

– Anna Cieślewicz

– Anna Mrówczyńska

– Paulina Szymczak

– Dorota Kliks

– Laura i Szymon Grześkowiak

– Joanna i Andrzej Blumczyńscy

– Kasie: Dolecka, Micnas, Zaradzka

– Maria i Artur Korbaczowie

 

Podczas Festynu założone cele realizowaliśmy poprzez:

– rozmowy z uczestnikami festynu,

– wyświetlanie prezentacji multimedialnych związanych z tematyką NPR

– dzieci rysowały plakaty związane z ekologia i rodziną, każde dziecko otrzymało nagrody rzeczowe lub miało malowane rysunki na twarzy według własnego życzenia (ta forma nagrody podobała się dzieciom najbardziej), 

– dorośli i młodzież (często rodzice dzieci ustawiających się w kolejkę po malunki i czekający na swoje pociechy) rozwiązywali quiz z wiedzy o płodności człowieka – za to otrzymywali nagrody w postaci – książek, ulotek, materiałów promujących  NPR.

 

Nasze stoisko było barwne, budziło zainteresowanie tym, co wokół niego się działo. Wiele osób mówiło nam, że wyróżniamy się spośród innych organizacji i instytucji biorących udział w Festynie.

My sami uważamy od lat, że nasza obecność w tego rodzaju przedsięwzięciach sprawia, że PSN NPR O/Poznań jest postrzegane jako organizacja chętna i gotowa do zaangażowania się w  działania związane z promocją zdrowia, co podkreślił też w swoim podziękowaniu na ręce prezes O/Poznań Marii Kuźmiak Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jerzy Stępień.

 

Jakie pytania zadaliśmy dorosłym uczestnikom Festynu?

 

Przygotowanych było 100 egzemplarzy  quizu, otrzymaliśmy 76 rozwiązań. Wyniki przedstawiają się następująco:

 1. Zdrowa kobieta jest płodna:
A)  prawie codziennie, z wyjątkiem dni miesiączki 13%
B)   cyklicznie, wyłącznie w okołoowulacyjnej fazie płodności, trwającej tylko kilka dni w cyklu
miesiączkowym 83%
C)   cyklicznie co 2 tygodnie 4%

 

  2. Zdrowy mężczyzna płodny jest:
A)    od momentu dojrzewania do śmierci 53%
B)     cyklicznie 3%
C)    od momentu dojrzewania do andropauzy 44%

 

  3. Jajeczkowanie występuje w cyklu u kobiety?
A)    w połowie cyklu 33%
B)     na około 14 dni przed końcem cyklu 53%
C)    na początku cyklu 10%
D)    dwukrotnie 4%
 
 
 
 4. Plemniki zdolne są do zapłodnienia komórki jajowej przez:
A)    1 dzień 8%
B)     od 3 do 7 dni 46%
C)    kilka godzin 14%
D)    24 godziny 32%

 

  5. Komórka jajowa zdolna jest do zapłodnienia przez plemniki:
A)    od 6-12 godzin 44%
B)     od 1 do 2 dni 44%
C)    od 7 do 8 dni 8%
D)    od 12 do 14 dni 4%

 

  6. Poziom skuteczności Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności zależy od:
A)    dobrej znajomości i poprawnego stosowania metody 63%
B)     regularności cykli miesiączkowych u kobiety 32%
C)    wspierania tych metod dodatkowym zabezpieczeniem 5%

 

  7. Metody Rozpoznawania Płodności oparte są na:
A)    nie do końca sprawdzonych przypuszczeniach oraz  dogmatach pewnych wyznań religijnych 7%
B)     najnowszych osiągnięciach współczesnej wiedzy medycznej na temat płodności człowieka 67%
C)    oparte są o kalendarzyk małżeński 26%

 

 8.  Owulacja to:
A) inaczej: jajeczkowanie, czyli uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z jajnika 81%
B) inaczej: zapłodnienie 15%
C) inaczej: zagnieżdżenie poczętego dziecka 4%

 

  9. Pełne, ekologiczne karmienie dziecka piersią:
A) opóźnia powrót płodności po porodzie 48%
B) przyspiesza powrót płodności po porodzie 22%
C) nie ma znaczenia, jeśli chodzi o powrót płodności po porodzie 30%

 

  10. Ile razy w jednym cyklu miesiączkowym dochodzi do owulacji?
A)  dowolnie dużo razy, np. pod wpływem przeżytego stresu, zdenerwowania, czy kontaktów seksualnych 15%
B)  tylko jeden raz, a wyjątkowo zdarza się uwolnienie dwóch, trzech lub więcej komórek jajowych w jednym czasie (ciąża bliźniacza, itd.) 85%

     

  11. Do poczęcia dziecka (zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik) dochodzi:
A) w jajowodzie 54%
B) macicy 38%
C) jajniku 8%

 

PODSUMOWANIE: uważamy, że była to dobra forma  sprawdzenia, co przeciętny uczestnik Festynu, najczęściej z dziećmi u boku,  w upalny dzień  wie i chce powiedzieć na temat płodności pary ludzkiej. Potraktowaliśmy propozycję odpowiedzi na pytania jako okazję do nawiązania rozmowy na tematy rozpoznania płodności, do pokazania różnych publikacji , do przedstawienia Stowarzyszenia, do poinformowania o istnieniu poradni rozpoznawania płodności przy NZOZ STOM MED. ( przy ul. Kosińskiego 28 tel. 061 8334278).

Nie zapominaliśmy, że ten dzień jest radosnym świętem, a dzieci są najważniejszymi gośćmi naszego stoiska.

Na ogół odpowiadający dobrze radzili sobie ze znalezieniem właściwych odpowiedzi, część osób pytała nas o to, która odpowiedź była prawidłowa, część osób chciała od razu sprawdzić, jaki wynik osiągnęła, czyli ile procent odpowiedzi było prawidłowych.

Przypuszczamy, że wśród uczestników Festynu dominowały małżeństwa katolickie, które wybrały taką formę spędzenia Dnia Dziecka ze swoimi pociechami, chociaż w pobliżu (na przykład nad jeziorem Malta) były konkurencyjne i bardzo atrakcyjne imprezy.

Jak widać, na ogół padały dobre odpowiedzi.

My sami widzimy, że warto ludziom w takiej formie zadawać pytania i nawiązywać w ten sposób kontakt.

 

                   Joanna Ławniczak i Maria Kuźmiak

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *