List roczny (za rok 2008)

        

LIST ROCZNY
– za rok 2008-

DO CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI NATURALNEGO PLANOWANIA  RODZINY ODDZIAŁ W POZNANIU.

 

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!

 

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich członków Oddziału Poznańskiego naszego Stowarzyszeni. Chcemy Wam przedstawić nasze ubiegłoroczne dokonania oraz plany na rok 2009

 


CO UDAŁO SIĘ NAM ZORGANIZOWAĆ W 2008 ROKU?

11.04.2008 – 10.05.2008
Kurs dla położnych i pielęgniarek
"Metody rozpoznawania płodności. Metoda wielowskaźnikowa podwójnego sprawdzenia”.

     Postanowiliśmy odpowiedzieć na oczekiwania i propozycje po sympozjum dla położnych i pielęgniarek w 2007 roku. Okręgowa  Izba Pielęgniarek i Położnych użyczyła nam sali w swojej siedzibie na przeprowadzenie kursu I. stopnia. Wśród uczestniczek były głównie studentki położnictwa UM. Egzamin zdało 26 osób, z których część zgłosiła gotowość pogłębienia wiedzy i już uczestniczy w kursie II. stopnia na nauczyciela MRP. Cieszymy się, że te wykwalifikowane i kompetentne położne będą przekazywały  w swojej pracy zawodowej rzetelną wiedzę na temat metod rozpoznawania płodności.


15.11.2008 – 16.11.2008
Druga edycja Sympozjum dla lekarzy
„Wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w pracy lekarza. Zastosowanie obserwacji wskaźników płodności w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności”.

    Lekarze, którzy uczestniczyli w szkoleniu, otrzymali zaświadczenia o przyznaniu 10 punktów edukacyjnych, co, jak podkreślali, było dla nich ważną i decydującą zachętą do uczestniczenia w sympozjum.
     Dzięki uzyskanej dotacji z Urzędu Miasta Poznania w ramach zadania „Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób, promocji zdrowia  i zdrowego stylu życia” mogliśmy zaproponować uczestnikom piękne, spokojne miejsce spotkania w sali konferencyjnej hotelu położonego nad jeziorem na przedmieściach Poznania, zapewnić poczęstunek oraz wręczyć bezpłatnie pakiet materiałów przydatnych do pogłębiania wiedzy na temat metod rozpoznawania płodności.
    Prof. Bogdan Chazan, przewodniczący Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, po złożonym przez nas sprawozdaniu po sympozjum przesłał nam gratulacje i napisał, że wykazaliśmy, jak powinno się i jak można zainteresować lekarzy tym ważnym zagadnieniem.

 

1.06.
Udział w Festynie Zdrowotnym Urzędu m. Poznania:Poznań zdrowym miastem.

    Festyn połączony był z Ogólnopolskim Festynem Rodzinnym Caritas z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Po raz czwarty okazja do promowania NPR wśród mieszkańców Poznania. Sprawozdanie z Festynu możesz przeczytać na naszej stronie internetowej www.psnnpr.com

Cały rok funkcjonowała  Poradnia Rozpoznania Płodności przy NZOZ: STOM MED ul. Kosińskiego 29, rejestracja 061 833 42 78, czynna od kwietnia 2007 roku. Informujcie o niej!

 

Spotkania szkoleniowe dla członków O/Poznań:

 • 19. kwietnia (9.45 – 14.00)
  Okres po porodzie

  Na naszej stronie internetowej www.psnnpr.com możesz znaleźć omówienie ankiety „Rozpoznanie płodności po porodzie – sytuacja komfortowa, wyzwanie czy problem”, którą przed spotkaniem rozprowadzaliśmy wśród naszych koleżanek z Oddziału. Liczyliśmy, że Wasze odpowiedzi pomogą  nam wszystkim lepiej poznać ten czas i lepiej uczyć kobiety po porodzie.

 • 20. września
  SPOTKANIE ROCZNE
  : Naprotechnologia

  – prowadząca Agnieszka Pietrusińska,  kontynuacja tematu z 2007 oraz ćwiczenia doskonalące warsztat nauczyciela.

 • 25. października
  SPOTKANIE ROCZNE: In vitro, technika i etyka

  prowadzący ks prof. dr hab. Marian Machinek oraz ćwiczenia doskonalące warsztat nauczyciela.

 

 Wybieraliście jedno ze spotkań rocznych. Udział w nim był  podstawą do wystawienia certyfikatu bez którego nieważny jest dyplom nauczyciela.

 


 W tym liście przypomnimy nowe zasady szkolenia obowiązujące
członków PSN NPR.

 

PLANY NA 2009 ROK

 • W kwietniu:

  Zakończenie kursu II. stopnia na nauczyciela MRP. Kurs rozpoczęliśmy w listopadzie ubiegłego roku, bierze w nim udział przeszło 40 osób.

 • W maju lub czerwcu:

  Udział w Fetynie zdrowotnym organizowanym przez Wydział Zdrowia Urzędu m Poznania. Dokładnego terminu jeszcze nie znamy, ale już dziś prosimy Was o liczny udział i pomoc, gdy zwrócimy się do Was podając konkrety. Traktujcie swoje uczestnictwo jako obowiązek, a zarazem jako przywilej, że możemy z  mieszkańcami Poznania dzielić się swoją wiedzą z zakresu NPR. Niestety, dotychczas niewielu z Was się angażowało, co z bólem stwierdzam, wszystkim, którzy odpowiedzieli w zeszłym roku na nasz apel, serdecznie dziękuję.

 • W czerwcu:

  nasze koleżanki Paulina Michalska i Mirka Szymaniak wezmą udział w drugim szkoleniu NaProTechnology Creighton Model. Jest to bardzo kosztowne szkolenie. Każdy, kto mógłby je wesprzeć finansowo, niech poczuje się w sumieniu odpowiedzialny za wykształcenie instruktorów, którzy będą wspierać małżonków mających trudności z poczęciem w diagnozowaniu ich płodności.

 

SZKOLENIA CZŁONKÓW O/POZNAŃ w 2009 roku

Miejsce spotkań: Zespół Szkół Mistrz. Sportowego. Aleja Niepodległości 32. Parter w lewo.

 • 17.października (9.30 – 14.00)
  SPOTKANIE ROCZNE: NaProTechnology oraz doskonalenie warsztatu nauczyciela ( nowe prezentacje,  ćwiczenia)
 • 21. listopada
  SPOTKANIE ROCZNE: Komputer jako narzędzie wspomagające warsztat nauczyciela (ćwiczenia w wykorzystaniu komputera w naszej dziedzinie).

Uwaga: przynosimy swoje laptopy!
Spotkania do wyboru. Obecność na jednym z nich obowiązkowa!

 


Istotne zmiany dotyczą członkostwa w PSN NPR i obowiązku szkolenia.

W roku ubiegłym zatwierdzono zmiany w statucie oraz w regulaminie szkolenia nauczycieli. Par.18 punkt 2 brzmi:

„ Skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres dwóch lat, chyba że Zarząd Oddziału zwolnił z opłacenia składki z ważnych względów na czas przez siebie określony”.

Par.17 brzmi:

„Członkowie są zobowiązani…punkt 4:  Uczestniczyć przynajmniej raz w roku w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.”

To zobowiązanie statutowe przekłada się na obowiązki każdego nauczyciela NPR (nawet gdyby przestał być członkiem Stowarzyszenia) określone w zmienionym regulaminie szkolenia. Po szkoleniu  na zebraniu rocznym nauczyciel otrzyma certyfikat przedłużający uprawnienia do indywidualnego nauczania metody na kolejne dwa lata. Od tej pory dyplom jako podstawa uprawnienia do indywidualnego nauczania metody będzie ważny łącznie z aktualnym certyfikatem.

Składkę w wysokości 50 zł (małżonkowie płacą jedną składkę) proszę  wpłacać najlepiej na nasze konto PSN NPR O/Poznań 61-478 Poznań, ul. Bluszczowa 3/5 nr  56 1020 4027 0000 1702 0349 0497 lub osobiście na spotkaniach rocznych.

Od 2009 roku nastąpiła, decyzją Zarządu Głównego, zmiana wysokości składek, głównie dla pozyskania środków na opłatę czynszu za lokal w Warszawie, przy ul. Wiejskiej, który jest siedzibą naszego Stowarzyszenia, miejscem kursów i poradni rozpoznawania płodności. Stawka czynszu wzrosła trzykrotnie. 50 % składek odprowadzamy na konto Zarządu Głównego. W ubiegłym roku składki w O/Poznań  zapłaciło 81 osób czyli niecałe 42 % wszystkich nauczycieli.

 


Przypominamy, że na walnym zjeździe w 2007 roku powołaliśmy sekcje – aby lepiej wykorzystać zdolności i umiejętności naszych członków   oraz zachęcić ich do działania.

Zgłoś swoje uczestnictwo do prezes oddziału Marii Kuźmiak i powiedz nam, jakie masz pomysły! Osoby, które wcześniej zapisały się do sekcji, proszę o aktywność. Bez Waszego zaangażowania niemożliwe będzie promowanie idei NPR na szerszą skalę! Proszę, podejdźcie odpowiedzialnie do tego zadania.

 

Sekcje:
I  Służba Zdrowia

Jak popularyzować NPR w służbie zdrowia, propozycja szkoleń, organizacja szkoleń…

Odpowiedzialna: Magdalena Tomaszewska –  magdalenat@simplusnet.pl

Osoby wspomagające:

– Joanna i Andrzej Blumczyńcy –  xblumen@poczta.fm twinsdog@wp.pl

– Katarzyna Łapińska – kajda2007@freenet.de ; buffy249@poczta.onet.pl; 0665-899-250

– Kinga Ławniczak – lagnik1137@gmail.com – pielęgniarka

– Katarzyna Kozłowska –  niebianka@tlen.pl – pielęgniarka

– Agnieszka Garstecka –  aga_mm@poczta.onet.pl

 

II  Strona internetowa

Pomoc w redagowaniu strony internetowej PSN NPR, pomoc techniczna, pomysły tematów na stronie…

Odpowiedzialny: Adrian Kliks –  adrian.kliks@gmail.com

Osoby wspomagające:

– Katarzyna Półrolniczak –  pnp@o2.pl; human-ka@tlen.pl; tel.0790-555-167

– Anna Mrówczyńska – a.mrowczynska@op.pl

 

III  Prezentacje multimedialne

Pomysły na prezentacje, przygotowanie prezentacji, szkolenie z zakresu obsługi sprzętu multimedialnego i przedstawiania prezentacji…

Odpowiedzialny: Krzysztof Walczak –  krisztof_w@o2.pl

Osoby wspomagające:

– Elżbieta Pelc – epelc416@wp.pl

– Wanda Napieralska –  wandona@op.pl

– Zofia i Wojciech Góra – wzgo@o2.pl ; zofiagora@o2.pl

– Michał Garstecki –  cocolinomiga@onet.eu; 0695-147-651

 

IV NPR w Internecie „śledzę, wychwytuję, dyskutuję i informuję”

Pozyskiwanie materiałów na stronę internetową i na szkolenia O/P…

Odpowiedzialna: Agnieszka Napierała – ruber@wp.pl

Osoby wspomagające:

– Katarzyna Półrolniczak – pnp@o2.pl tel. 0790-555-167

– Grażyna Herman – g.herman@eranet.pl

– Michał Garstecki – cocolinomiga@onet.eu; tel. 0695-147-651

 

V Promocja NPR w szkołach

Prowadzenie zajęć w szkołach z zakresu NPR, przygotowanie materiałów dla szkół promujących NPR, dokształcanie nauczycieli wdż…

Odpowiedzialna: Katarzyna Micnas –  kasia_micnas@icpnet.pl

Osoby wspomagające:

– Justyna Telicka – justyna.telicka@gmail.com

– Wanda Napieralska – wandona@op.pl

– Paulina Szymczak – paulinaszymczak@vp.pl

– Renata Jarzyniewska – renata.jarzyna@op.pl

– Grażyna Kozłowska – kozgraz@poczta.onet.pl

– Anna Prałat – pralatcompany@go2.pl

– Małgorzata Kordy – gosiakordy@interia.pl

– Barbara  Ziółkowska – b.media@op.pl

– Beata Ławicka – beciawalczak@wp.pl

 

VI Pedagogiczno-psychologiczna

Szkolenie członków o/P, wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela NPR, tematy szkoleń, promowanie NPR wśród nauczycieli…

Odpowiedzialna: Katarzyna Dolecka – k_dolecka@go2.pl

Osoby wspomagające:

– Maria Suchorska – marynja@o2.pl

– Katarzyna Zaradzka – tel. 0696-033-557

– Katarzyna Pruchnicka – katarzyna.pruchnicka@wp.pl

– Wanda Napieralska – wandona@op.pl;

– Marta Karłowska – marta@aksan.pl;

– Anna Niezgodzka – anielania@wp.pl   tel. 0600-413-818

 

VII Projekty – pisanie zdobywanie funduszy, sponsorów, ubieganie się o dotacje

Odpowiedzialna:  Mirka Szymaniak – psnnpr.opoznan@wp.pl

 

VIII. Organizacja i przygotowywanie – sympozjów, spotkań, imprez promujących NPR 

Co można zorganizować dla promocji NPR w Poznaniu?

Odpowiedzialna: Joanna Ławniczak – lawniczak@eastwest.com.pl

Osoby wspomagające:

– Justyna Drobna – justyna_drobna@o2.pl

– Anna Cieślewicz – (Arena) – annacieslewicz@mail.icpnet.pl

– Alicja Falkowska (udział i pomoc w organizacji) 061 8 627 853

– Agnieszka Garstecka – aga_mm@poczta.onet.pl

– Anna Mrówczyńska – a.mrowczynska@op.pl

– Paulina Szymczak – paulinaszymczak@vp.pl

– Magda Tomaszewska Kniat – mtk111@wp.pl

– Katarzyna Zaradzka 0696033557

– Barbara Ziółkowska – bmedia@op.pl

 

IX. Inna pomoc

Odpowiedzialna: Maria Kuźmiak –  maria_kuzmiak@o2.pl

Osoby wspomagające:  Anna Niewiada –  anna.niewiada@poczta.fm

 


W tym roku będziemy przekazywać wiadomości o terminach spotkań i inne ważne dla nas informacje głównie przez naszą stronę internetową www.psnnpr.com. Krótkie przypomnienia i prośby do poszczególnych osób mailem. Nie mam adresów internetowych wielu osób.

Oto lista: Falkowska Alicja, Hendzelek Jacek,  Jeż Mirosława, Konieczna Maria, Leszczewicz Janina, Lisiak Osińska Alicja, Łojewska Maria, Pawlaczyk Grażyna, Piechota Justyna,  Przymęska Anna,  s.Lempaszak Urszula, s.Olchawa Małgorzata, Sadowska Ewa,  Stark Monika,  Szymkowiak Marietta,  Wojtaszak Anna,  Żylińska Wanda, Żyśko Halina, Grzegorek Elżbieta,  Walczak Anna, Włodarczak Sylwia, Roszyk Agnieszka, Plewa Maria, Świderska Aniela, Wachowiak Paweł i Mirosława, Zaradzka Katarzyna
Jeżeli nie mają  adresów mailowych, kto mógłby przekazywać im nasze informacje? Proszę powiadomić o tym prezesa o/Poznań maria_kuzmiak@o2.pl

 

Niech każdy z naszych członków zna treść tego listu!

 

Wszelkie zapytania do sekretarza o/Poznań Mirki Szymaniak  proszę kierować na  adres psnnpr.opoznan@wp.pl tel. 0618193442

 

 

Za Zarząd O/Poznań

 

Maria Kuźmiak

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *