NaProTechnology

NaProTechnology – diagnostyka cyklu miesiączkowego, leczenie zaburzeń cyklu, leczenie niepłodności.

NaProTechnology to dziś wyzwanie etyczne i medyczne dla współczesnej ginekologii w leczeniu niepłodności. Młoda, rozwijająca się od ok. 30 lat dziedzina medycyny. NaPro  posługując się Creighton Model System – wystandaryzowaną obserwacją biomarkerów płodności, głównie śluzu szyjkowego, umożliwia  monitorowanie zdrowia ginekologicznego kobiety, ponieważ analiza karty cyklu (zapisu obserwacji biomarkerów cyklu)  pozwala dostrzec i zdiagnozować ewentualne nieprawidłowości. Jeśli zaistnieje potrzeba leczenia, NaProTechnology pogłębia diagnostykę i włącza potrzebne leczenie zawsze w zgodzie z indywidualnym, naturalnym cyklem kobiety, korzystając przy tym z osiągnięć nowoczesnej medycyny: m.in. z dokonywanej w odpowiednim czasie cyklu analizy hormonalnej, badania ultrasonograficznego, badania laparoskopowego czy z osiągnięć nowoczesnej chirurgii ginekologicznej. Metoda NaProTechnology polega zatem na kompleksowym wykorzystaniu działań diagnostycznych, medycznych i chirurgicznych, zawsze we współpracy z naturalnym cyklem miesiączkowym kobiety.

NaProTechnology szanuje etyczne normy zawarte w encyklice Humane Vitae. Opracował ją ginekolog i chirurg – profesor Thomas Hilgers,  dyrektor Instytutu Naukowego im. Papieża Pawła VI w Omaha (USA), w odpowiedzi na apel Papieża Pawła VI o zachowanie godności życia  („Humane Vitae” 1968), W Europie NaProTech stosowana jest już od 10 lat (Irlandia). W Polsce  także mamy grono szkolących się osób instruktorów CrMS oraz  specjalizujących się w naprotechnologi lekarzy. Kontakt z tymi osobami można znaleźć na stronach internetowych:

www.naprotechnologia.pl lub www.ecolife-newlifestyle.com

 

            NaProTechnology posługuje się w monitorowaniu cyklu miesiączkowego kobiety metodą Creighton Model System (CrMS). CrMS opiera się na dokładnej obserwacji śluzu szyjkowego – w sposób wystandaryzowany kobieta dokonuje obserwacji śluzu szyjkowego oraz w sposób wystandaryzowany, czytelny dla lekarzy naprotechnologów, zapisuje na karcie cyklu swoje obserwacje. CrMS należy zarazem do metod rozpoznawania płodności, ponieważ pozwala bieżąco określić podczas cyklu miesiączkowego czas płodności i fizjologicznej niepłodności. Para małżonków jeśli chce począć dziecko może podjąć współżycie szczególnie w czasie płodności, jeśli jednak aktualnie małżonkowie odkładają poczęcie dziecka mogą podejmować współżycie w dniach rozpoznawanych jako dni niepłodności w cyklu.

W obserwacji biomarkerów płodności metodą CrMS kobieta zwraca uwagę na nasilenie krwawienia / plamienia, na obecność lub brak śluzu szyjkowego, na stopień rozciągliwości, zabarwienie i konsystencję śluzu szyjkowego, na odczucie związane z jego obecnością oraz na to ile razy w ciągu dnia pojawia się określona cecha śluzu szyjkowego. Na karcie cyklu rejestruje związane z cyklem miesiączkowym objawy, które mają wartość diagnostyczną. Obserwacje czyni rutynowo, nie tracąc żadnej okazji pobytu w toalecie na ich dokonanie.

             Leczenie niepłodności metodą NaProTechnology wymaga zaangażowania pacjentki (pary małżeńskiej), ponieważ przez min 3 cykle kobieta pod opieką Instruktora CrMS prowadzi obserwację i zapis biomarkerów płodności, analiza kart obserwacji pozwala zauważyć ewentualne nieprawidłowości, a „zdiagnozowana” w ten sposób para kierowana jest następnie do lekarza naprotechnologa, który prowadzi uzupełniającą, ukierunkowaną diagnostykę laboratoryjną, obrazową czy laparoskopową oraz wdraża potrzebne leczenie zachowawcze lub chirurgiczne

Karta obserwacji cyklu w modelu Creightona, którym posługuje się NaProTech jest cennym uzupełnieniem wywiadu lekarskiego, ponieważ dostarcza informacji, których uzyskanie w inny sposób byłoby trudne czy wręcz niemożliwe. Wgląd w obserwacje pozwala na precyzyjne, zgodne z fizjologią kobiety wykonanie badań dodatkowych np. ultarsonografii, badań hormonalnych, testu penetracji plemników w śluzie szyjkowym (badania wykonywane są w odpowiednim czasie w cyklu, a nie w sposób schematyczny co mogłoby prowadzić do fałszywych wniosków) oraz pozwala na monitorowanie leczenia.

NaProTechnology obejmuje zarazem zdrowie prokreacyjne
i ginekologiczne kobiet, troskę o płodność i monitorowanie płodności. Osiąga przy tym bardzo dobre wyniki leczenia, w tym leczenia niepłodności ostatnio udokumentowane w podręczniku „The Medical and Surgical Application of NaProTechnology”  profesora Thomasa Hilgersa. Z powodzeniem podejmuje się leczenia niepłodności, również par, które wcześniej przystępowały już do programu sztucznego rozrodu in vitro.

 

W oddziale poznańskim PSNNPR mamy dwie instruktorki Creighton Model System:

Mirosławę Szymaniak

mirka.szymaniak@creightonmodel.com.pl  (667 296 723)

Paulinę Michalską  

paulina.michalska@creightonmodel.com.pl (661 145 459)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *