Formularze

W tym miejscu znajdują się do pobrania dokumenty i druki dla członków stowarzyszenia.  1. Sprawozdanie finansowe za dany rok składa się z: Bilansu na dzień 31.12. .… r. Rachunku wyników Informacji dodatkowej (opis do bilansu) odnośnie zawartych w Bilansie informacji dotyczących przychodów, kosztów i wyników. CIT-8 (deklaracja o przychodach i…