O Stowarzyszeniu

Austria INER – Institut fur Ehe und Familie Belgia NFP VLAANDEREN VZW, C.E.R.F., Federation PFN – CAF Czechy CENAP Francja C.L.E.L., FondationAmour et Verite, I.E.R.C.(Institute de Recherche sur La famille et le couple), WOOMB Niemcy Arbeitsgruppe NFP, INER Węgry NFP Hungary Irlandia NFP Teachers Association of Ireland Ltd Włochy C.A.M.E.N.,…

  STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY   WSTĘP DO STATUTU Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny jest wyspecjalizowaną niedochodową organizacją pozarządową. Działa zgodnie z zaleceniami WHO z dnia 29.VIII.1986r. zawartymi w „Rekomendacjach”, część B p.15. Celem pracy Stowarzyszenia jest oświata zdrowotna polskiego społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem metod rozpoznawania…

      Serdecznie witamy na stronie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Dowiesz się tutaj: jak skutecznie i tanio planować rozwój rodziny, gdzie możesz się udać, aby zdobyć więcej informacji na temat Naturalnego Planowania Rodziny, co jeść a czego nie jeść podczas ciąży, o przyczynach i metodach walki z…

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny zarejestrowane zostało w Warszawie w 1989 roku jako niedochodowa organizacja pozarządowa. Komitet Organizacyjny tworzyli nauczyciele naturalnego planowania rodziny, którzy uzyskali dyplomy Angielskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR (National Association of NFP Teachers), w rezultacie kursu prowadzonego przez angielskich specjalistów: dr Annę Flynn i dr Alinę Lichtarowicz.…