O Stowarzyszeniu

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny zarejestrowane zostało w Warszawie w 1989 roku jako niedochodowa organizacja pozarządowa. Komitet Organizacyjny tworzyli nauczyciele naturalnego planowania rodziny, którzy uzyskali dyplomy Angielskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR (National Association of NFP Teachers), w rezultacie kursu prowadzonego przez angielskich specjalistów: dr Annę Flynn i dr Alinę Lichtarowicz.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej płodności i jej fizjologicznych uwarunkowań – nauczanie metod rozpoznawania płodności, przygotowanie rodziców do poczęcia dziecka, popularyzacja naturalnych porodów i karmienia piersią. Na program Stowarzyszenia składają się także takie zagadnienia jak profilaktyka uzależnień i chorób przenoszonych drogą płciową. Działania te prowadzą do poprawy zdrowia psychofizycznego polskiego społeczeństwa, umacniają rodzinę i budzą szacunek do życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Władze Stowarzyszenia stanowią: Walny Zjazd delegatów zbierający się raz na 3 lata, Zarząd Główny (7 lub 9 członków), Główna Komisja Rewizyjna (3-5 członków) i Sąd Koleżeński (7 członków)

Na terenie kraju Stowarzyszenie posiada 21 oddziałów terenowych, które samodzielnie realizują zadania statutowe organizacji.

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która ukończyła 21 lat, posiada dyplom jakiejkolwiek metody NPR oraz identyfikuje się z misją Stowarzyszenia. Do końca roku 2005 Stowarzyszenie liczyło ponad 400 członków, posiadało wykształconych przez siebie ponad 3 tys. nauczycieli i 188 instruktorów NPR.

PSN NPR utrzymuje się głównie ze sprzedaży własnych wydawnictw, składek członkowskich oraz z darowizn i dotacji.

Informujemy, że zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zmianami) Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny spełnia warunki, które umożliwiają odliczenie darowizn od dochodu darczyńcy.

Konto Stowarzyszenia:

Bank Ochrony Środowiska S.A., Al. Jana Pawła II nr 12, Warszawa

Nr rachunku: 49 1540 1157 2115 6681 0463 0001

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *