Sprawozdania Zarządu

Protokół z zebrania Zarządu Głównego i Komisji Szkoleniowej Warszawa ul. Wiejska 13/4B 30 01 2010 1)      Modlitwa – Ewa Ślizień-Kuczapska 2)      Sprawozdanie finansowe z organizacji XX-lecia (opłata za prowadzenie i nadzór techniczny, opłaty za stoiska, książki i materiały edukacyjne, opłaty za wyżywienie i bankiet, opłaty hotelowe)księgowa A. Wesołowska 3)      Ewa…

Zebranie Zarządu Głównego i Prezesów Oddziałów PSNNPR w dniu 12 lipca 2008 r.   Program zebrania: 1.      Nowe wydawnictwa NPR – teczka nauczyciela, książka. 2.      Sprawa czynszu za użytkowanie lokalu PSNNPR – podwyższenie składki członkowskiej i opłaty za dyplom. 3.      Zatwierdzenie nowego wzoru dyplomu i materiałów szkoleniowych. Propozycja dołączenia znaczka…

 Warszawa 12 – 13 01 2008 Powołuje się i zobowiązuje się Grupę Roboczą w składzie: M. Kuźmiak, B. Skowrońska, m. Jurkiewicz do opracowania wspólnie z księgową zasad Gospodarki Finansowej Oddziałów – do końca maja br. 1.     Zobowiązuje się prezesów oddziałów do przesyłania informacji o dotychczasowej polityce finansowej  w ich oddziałach …