Wnioski z Walnego Zjazdu 2008

 
Warszawa 12 – 13 01 2008

Powołuje się i zobowiązuje się Grupę Roboczą w składzie: M. Kuźmiak, B. Skowrońska, m. Jurkiewicz do opracowania wspólnie z księgową zasad Gospodarki Finansowej Oddziałów – do końca maja br.

1.     Zobowiązuje się prezesów oddziałów do przesyłania informacji o dotychczasowej polityce finansowej  w ich oddziałach  – na adres e-meil Joli Bator/ poradnia.owarszawski.wp.pl – w terminie do 15 02 2008-02-07

2.     Zobowiązuje się prezesów oddziałów do przesyłania sprawozdań merytorycznych z działalności oddziału – na adres j. w. do 15 02 2008 (z rok ubiegły i lata zaległe)

3.     Zobowiązuje Siczg do umieszczenia na stronie internetowej (lub przesłania do oddziałów) druku sprawozdania – do końca stycznia br.

4.     Zobowiązuje się ZG do przesłania oddziałom następujących dok.:

a)    „krok po kroku)” poznańska informacja finansowa do 31 01 2008

b)    „powrót płodności po poronieniu” do końca marca br.

5.     Zobowiązuje się ZG do przesłania oddziałom protokołu z Zjazdu Walnego do końca stycznia br.

6.     Zobowiązuje się ZG do podjęcia kroków w celu pozyskania na własność programu „npr karta”

7.     Zobowiązuje się oddziały do przysyłania do Komisji Szkoleniowej kart trudnych. Adres KS: 62-040 Puszykowo ul. Wiązowa 7A

8.     Oddziały, w których odbywały się szkolenia użytkowników nadeślą do Komisji Szkoleniowej swoje programy i wnioski z tych kursów do końca lutego br.

9.     Komisja Szkoleniowa zobowiązuje się do opracowania programu szkolenia dla użytkowników – do końca września br.

Komisja Wniosków:

1.     Katarzyna Leks

2.     Anna Bogumiła Kuryło

3.     Maria Kinle

4.     Hanna Goszczyńska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *