Zebranie ZG i prezesów oddziałów VII 2008

Zebranie Zarządu Głównego i Prezesów Oddziałów PSNNPR

w dniu 12 lipca 2008 r.

 

Program zebrania:

1.      Nowe wydawnictwa NPR – teczka nauczyciela, książka.

2.      Sprawa czynszu za użytkowanie lokalu PSNNPR – podwyższenie składki członkowskiej i opłaty za dyplom.

3.      Zatwierdzenie nowego wzoru dyplomu i materiałów szkoleniowych. Propozycja dołączenia znaczka NPR (przypominamy – srebrny listek) do dyplomu nauczycielskiego.

4.      Ustalenie zasad gospodarki finansowej dla oddziałów stowarzyszenia.

5.      Omówienie organizacji XX-lecia PSNNPR.

6.      Propozycja szkolenia dla nauczycieli NPR nt. naprotechnologii.

7.      Pozyskanie sponsorów i dotacji. 

 

PROTOKÓŁ    ZEBRANIA

1)     Powitanie przybyłych członków ZG i zaproszonych prezesów oddziałów. Krótka modlitwa w intencji dobrych owoców zebrania.

2)     Zaprezentowano najnowsze wydanie „Teczki nauczyciela”

a)      należy poprawić literki przy schemacie i wykresach typów śluzu płodnego (tab. nr 12). W przypadku braku możliwości zmian w druku należy dołączyć erratę do wydania.   

b)      z o/Gdańsk – brak rozgraniczenia na typ/frakcję śluzu płodnego.

c)      do teczki powinna zostać dołączona kolorowa strona ze schematem karty obserwacji z angielskiej strony Stowarzyszenia (www.fertylityet.org.uk/testarea). Taka karta jest wtórna w stosunku do karty „opisowej”, ale może być pomocna dla kobiet, które mają problemy z opisywaniem objawu śluzu i zaznaczaniem jego występowania.

3)     Trwają prace kończące przygotowanie nowego wydania naszej książki „Naturalne planowanie rodziny” (wyd. II poszerzone)

a)       zostanie zmieniony wstęp

b)      cały rozdział poświęcony zostanie NaProTechnologii (prof. M. Troszyński)

c)      dwa artykuły  dot.  etyki (M. Środoń, L. Dębski)

d)      napisany zostanie rozdział o „In-vitro” (dr E. Ślizień-Kuczapska)

e)      rozdział dot. wpływu nasienia mężczyzny na zdrowie kobiety (dr J. Matyjek)

f)       rozdział „NPR dla słabo widzących” (J. Pachulska-Karska)

g)      „Straty ciąż” prof. B. Chazan

Przy tak rozległej pracy popularno-naukowej potrzeba dwóch redaktorów propozycja prof. M. Troszyński i prof. B. Chazan.

4)     Koniecznie potrzeba ożywić i zacząć czynnie działać na naszej stronie internetowej (www.psnnpr.com)

a)      w najbliższym czasie powinien spotkać się zespół ds. naszej strony

b)      na stronie powinna znaleźć się nasza oferta wydawnicza z nr sub-konta na które będą wpływały pieniądze z zamówień kontakt: adrian.kliks@gmail.com

c)      gdzie są krótkie notatki o oddziałach (te, które powstały do chwili obecnej) i kiedy zostanie skompletowana w ten sposób cała nasza działalność?

d)      gdzie jest baza danych przygotowana przez L. Dębskiego? Co z tematyką artykułów na naszą stronę?

e)      Prezes każdego oddziału ma tak zmobilizować członków, by co minimum 6 miesięcy (lub raz na kwartał) pojawił się nowy artykuł z oddziału na stronę.

5)     Od stycznia przyszłego roku wzrośnie opłata za czynsz obecnie zajmowanego przez nas lokalu. ZGN, który jest z ramienia miasta właścicielem lokalu, podniósł nam czynsz o 300%!!! W związku z tym potrzeba:

a)      zdobyć środki na pokrycie kosztów najmu lokalu (opłata za dyplomy i składka członkowska)

b)      pomysłów na zwiększenie wykorzystania lokalu (może mały „hotelik” dla członków naszego Stowarzyszenia?).

6)     Dyplom nauczyciela:

a)      Wygląd i brzmienie (dyplom nauczyciela metody objawowo – termicznej podwójnego sprawdzenia)

b)      Wniosek: Nauczyciel PSNNPR, który posługuje się pieczątką powinien umieścić na niej nr dyplomu. 

c)      Uchwała nr 1 Zarządu Głównego: Wysokość opłaty za dyplom wynosi 30 zł.  Obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

7)     Składka członkowska musi ulec zmianie. Ostatnia podwyżka składki miała miejsce około 6 – 7 lat temu. Korzyści podwyższenia składki:

a)      Zebranie dokładnych danych o liczbie aktywnych członków Stowarzyszenia

b)      Jeżeli ktoś długo nie opłacał składki – istnieje możliwość umorzenia zaległości i czynnego uczestnictwa członka w działalności Stowarzyszenia

c)      Członkowi Stowarzyszenia, który płaci regularnie składki przysługuje zniżka za udział w szkoleniu.

d)      Nowości (prezentacje, artykuły, schematy, itp.) będą dostępne tylko dla członków Stowarzyszenia.

e)      Po określonym czasie nowości mogą być sprzedawane (publikowane) z zyskiem dla Stowarzyszenia; istnieje możliwość by członkowie mogli je nabywać ze zniżką

f)       Uchwała nr 2  Zarządu Głównego: ustala się składkę członkowską w wysokości 50 złotych. Uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2009r. Za podniesieniem stawki głosowało 6 osób, 2 osoby wstrzymały się.

g)      Zarząd Główny ma przygotować uzasadnienie decyzji w sprawie podwyższenia opłaty za dyplom i wysokości składki członkowskiej.

8)     Komisja szkoleniowa zaprezentowała 3 płyty CD zawierające materiały egzaminacyjne wraz z kluczem odpowiedzi, testy i karty.

a)      Komisja szkoleniowa podjęła wniosek: Uprasza się osoby prowadzące kursy w Oddziałach o przesyłanie do Komisji Szkoleniowej (po zakończeniu kursu) informacji dotyczącej stopnia trudności testów i kart. Uprasza się ponadto, aby informacja taka zawierała propozycje zmian w pytaniach testowych i kartach.

b)      Komisja szkoleniowa dołączy do płyt CD z testami i kartami pismo przewodnie. W piśmie tym zostaną dołączone informacje o zmianie ceny dyplomu (30,-) oraz nowej stawce składki członkowskiej (50,-).

9)     Potrzebni są nadal sponsorzy naszego wydawnictwa. Rozważa się różne firmy np. producent podpasek Bella z Torunia, firmy farmaceutyczne produkujące kw. foliowy, itp.

10) Całe Stowarzyszenie jak i każdy Oddział powinno starać się o różne formy dofinansowania swojej działalności np. programy pomocy finansowej z U. Miasta, czy UE lub własny sposób na propagowanie działalności.

11) Omówienie organizacji obchodów XX-lecia PSNNPR:

a)      Pozyskanie sponsorów

b)      Termin to I połowa października 2009 r.

c)      Miejsce: Warszawa na Bielanach (dom rekolekcyjny, w którym miał miejsce nasz styczniowy zjazd) lub Kraków (sala reprezentacyjna na AGH lub Łagiewniki).

d)      Czas – spotkanie dwudniowe sobota – dla „medyków” i spraw naukowych (pomyśleć o punktach edukacyjnych dla lekarzy i pielęgniarek), niedziela na zwiedzanie i program kulturalny.

e)      Goście honorowi – p. Collin Norman z Anglii

f)        Kontakt z p. P. Król i p. M Szczepanowicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *