Zarząd

Wyciąg ze statutu                                       Podanie o przyznanie członkostwa honorowego   Metryczka                                                   

Wniosek o wydanie dyplomów         Certyfikat szkolenia nauczyciela      Uchwała ZG dot. opłat za dyplomy 

Na Walnym Zjeździe w 2018r. przeprowadzone zostały wybory. Wyniki prezentujemy poniżej. ZARZĄD GŁÓWNY Prezes: Ewa Ślizień – Kuczapska Warszawa e-mail: ProFamilia2000@poczta.onet.pl V-prezes: Krzysztof Walczak Poznań e-mail: krisztof_w@o2.pl Sekretarz: Monika Brożek Poznań e-mail: monika.brozek80@wp.pl Skarbnik: Lucyna Kida Szczecin e-mail: panilucyna@tlen.pl   CZŁONKOWIE ZARZĄDU Monika Pytka Lublin e-mail: monika.pytka@up.lublin.pl Magdalena Ogrodowczyk Łódź e-mail:…