Sympozjum dla lekarzy oPoznań

 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Oddział w Poznaniu zaprasza lekarzy ginekologów-połozników, medycyny rodzinnej, internistów i w trakcie specjalizacji, a także stażystów na sympozjum zatytułowane:
„Wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w pracy lekarza. Zastosowanie obserwacji wskaźników płodności w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności”.

 

Sympozjum będzie się odbywać w nastepującym terminie:
15-16 listopada 2008 r. w godz. 10 00– 16 30.

 

Uwaga: za udział w szkoleniu można otrzymać 10 punktów edukacyjncych!

 

Zgłoszenia udziału w sympozjum prosimi kierować do 31 października br. na adres e-mail: psnnpr.opoznan@wp.pl

 

 Osoby zgłaszające udział otrzymają szczegółowe informacje o miejscu szkolenia oraz program i regulamin sympozjum

 

 

Więcej szegółow znajduje się poniżej:

  • Program kształcenia
  • Regulamin kształcenia

 


 

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

 

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego

 Planowania Rodziny Oddział Poznań

Forma kształcenia: dwudniowe sympozjum

 

Temat: Wykorzystanie metod rozpoznawania płodności w pracy lekarza.

Zastosowanie obserwacji wskaźników płodności
  w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności.

 

Termin: 15 – 16 listopada 2008r.

 

Kierownik naukowy: prof. dr hab. n med. Bogdan Chazan

 

Przebieg sympozjum:

sobota 15 listopada

godz. 10.00 – 10.15

Słowo wstępne profesora Bogdana Chazana

 

godz. 10.15 – 12.30

Podstawy naukowe rozpoznawania płodności.

Metody rozpoznawania płodności dziś: skuteczność, wiarygodność,
ośrodki naukowo – badawcze. Dyskusja.

            lek. med. gin. poł. Ewa Ślizień – Kuczapska, Warszawa

 

godz. 12.45 – 15.00

NaProTechnologia – nowa szansa w leczeniu niepłodności. Dyskusja.

            lek. med. Piotr Klimas, Warszawa

 

godz. 15.15 – 16.30

Nowe technologie pomocne w rozpoznawaniu płodności. Dyskusja.

            dr inż. Jerzy Górecki, Kraków

 

 

niedziela 16 listopada

godz. 10.00 – 12.00

Prezentacja metody podwójnego sprawdzenia: interpretacja
płodności w cyklu typowym. Dyskusja.  

mgr Mirosława Szymaniak, Poznań

 

godz.12.15 – 14.30

Metody rozpoznawania płodności w praktyce lekarskiej.

          Obserwacja wskaźników płodności a diagnostyka zaburzeń cyklu

          miesiączkowego. Obserwacja wskaźników płodności w diagnostyce
          i terapii niepłodności. Dyskusja.

            lek. specj. gin. poł. Maria Szczawińska, Kraków

 

godz. 14.45 – 15.30

                       Prezentacja stron internetowych – źródeł informacji o

          rozpoznawaniu płodności.

          dr inż. Krzysztof Walczak, Poznań

 

  _________________________________________________________________

 

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

 

Organizatorem kształcenia jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Oddział w Poznaniu.

Szkolenie adresowane jest do lekarzy ginekologów położników, lekarzy medycyny rodzinnej, lekarzy internistów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz  lekarzy stażystów.

 

  1. Kształcenie ma formę dwudniowego sympozjum, łącznie 10 godzin zajęć dydaktycznych.
  2. Uczestnicy kształcenia nie ponoszą kosztów.
  3. Zajęcia dydaktyczne prowadzą: lekarze ginekolodzy – położnicy oraz dyplomowani instruktorzy w zakresie metod rozpoznawania płodności.
  4. Kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu metod rozpoznawania płodności, obserwacji wskaźników płodności i jej zastosowanie w praktyce lekarskiej, w diagnostyce cyklu miesiączkowego oraz w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności.
  5. Uczestnicy szkolenia otrzymują bezpłatny pakiet materiałów szkoleniowych.
  6. Lekarze, uczestnicy sympozjum otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w kształceniu oraz otrzymanie dziesięciu punktów edukacyjnych za udział w dziesięciu godzinach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
  7. Na zakończenie zajęć uczestnicy kształcenia zobowiązani są wypełnić ankietę ewaluacyjną podsumowującą kształcenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *